regio Den Haag
programma toelichting door Ben van den Aardweg

Even terug kijken.
In de vorige programma-toelichting meldde ik u dat Gerard van Katwijk een probleem had met zijn Kinetic RiscPC voor wat betreft de snelheid bij internetten. Het zou niet aan het modem liggen en ik vroeg namens hem naar suggesties. Slimme ZHZ-ers kwamen er echter tijdens de regiobijeenkomst van 5 oktober achter dat het wel degelijk aan het modem lag. Probleem opgelost en een lid voor de club behouden, want met een langzame Kinetic heb je niets resp. ergert je alleen maar. Overigens konden we die avond - dank zij beheerder Henk - weer beschikken over een telefoonaansluiting zonder dat we die tevoren hadden aangevraagd. Dank aan de beheerder.

De regioavonden worden met toenemende mate bezocht door leden uit andere regio's en dat doet ons deugd. Ook regioleden die we een hele tijd niet hadden gezien kwamen weer eens kijken waardoor het een drukke, maar gezellige boel werd. Zouden deze stukjes toch helpen?

Op 12 oktober kwam Leo Smiers, vergezeld van een heleboel apparatuur ons iets vertellen over Linux. Maar al snel zei hij dat Linux niet werkt op de RPC met PC-kaart en dat er een "vervanger" als NET BSD/arm 32 was en dat de demo daarover zou gaan. Ja, en het is toch plezierig te vertellen dat deze avond een behoorlijke aantrekkingskracht had want er was zelfs een lid uit Assen. Een ander lid vertelde mij dat hij dank zij de *Asterisk aan de avond werd herinnerd. "Dank zij het leuke stukje, anders was ik hier niet geweest" Ik bloosde; zou de inspanning toch zijn vruchten afwerpen? Als dat zo is, secretarissen van andere regio's, doe er jullie voordeel mee. Uiteindelijk is de *Asterisk "door leden voor leden" De demo zelf werd door Leo op een plezierige wijze ingevuld en hem bereikte vele vragen uit de zaal die hij deskundig beantwoordde. Linux zelf kwam natuurlijk ook aan de orde en ik vernam dat enkele leden de volgende dag al op de Linux-tour waren gegaan. Ja, op een PC!!!

19 oktober kwam eindelijk de cursus WIMP aan de orde. Er was al lang over gesproken maar nu was het zover. Er was zelfs door de regio-voorzitter een beamer geregeld zodat iedereen door projectie op de witte muur het gebodene makkelijk kon volgen. Ja, als hij al niet bestond dan zou hj toch bij ons aanwezig zijn: Murphy! Er was iets mis. Het digitale "spiekbriefje" liet het even afweten. Maar hierdoor werd het een openbare les waarbij eenieder zijn steentje kon bijdragen, zeker wanneer je aan het begin van de lesstof staat. Mede hierdoor werd het een hele leerzame avond voor een select gezelschap, dat een volgende keer best wat groter mag zijn.

26 oktober: HTML, het begin. Het merendeel der aanwezigen hadden de cursusstof van het vorige jaar nog in het hoofd zodat het een soort "refreshment course" werd. Voor de "nieuwen" was er wat huis-software om zich lekker op uit te leven. Afgesproken is dat er een regio-website zal worden gemaakt en dat iedere deelnemer een eigen site maakt die vanuit de regiosite zal worden gelinkt. Die eigen site mag over van alles gaan: hobbies, verzamelen, sporten, videobewerking, kortom elk onderwerp dat een lid / deelnemer boeit. Maak er maar wat moois van. In de komende tijd zullen nog wat van die cursusavonden worden gegeven. Problemen die bij het opmaken van de eigen site worden ondervonden zullen dan in algemene zin worden besproken. We kunnen toch altijd van elkaar leren nietwaar?

Volgende maand:

2 november: Algemene regiobijeenkomst: bekende kost.

9 november: werkgroep Genealogie: we gaan weer verder waar we de vorige keer zijn geëindigd: Hoe moeten we beginnen? Welk programma is het beste? Hoe werken we met die programma's? Internet en genealogie? (ja natuurlijk). We spelen graag op uw vragen in.

16 november: werkgroep hardware: Jan Blok en zijn techneuten werken verder aan hun hobby. Kom ook eens kijken en geef suggesties

23 november: Workshop HTML. Hoe zullen de ervaringen van de leden zijn met het bouwen van hun persoonlijke website? We wisselen ervaringen met elkaar uit en beginnen met de bouw van de algemene regio website, "de moeder waaraan alle kinderen zullen hangen" zullen we maar zeggen.

30 november: Programmeren van de WIMP. In de hoop dat het elektronische spiekbriefje deze keer in orde is, zijn we benieuwd wat de inleiders ons deze keer (weer met behulp van de beamer) te leren hebben. Ook als u helemaal niet van plan bent ooit te gaan programmeren wek ik u toch op de avonden te bezoeken want ik weet nu uit eigen ervaring dat je er heel wat van opsteekt, zelf al ga je al jaren met 32-bitters om.

Tenslotte: 7 december weer een algemene regiobijeenkomst.

Dan nog even dit:
Op 11 november vindt in Amersfoort een vergadering van de Raad van Afgevaardigden plaats onder leiding van voorzitter Jos Ulijn. In dit soort vergaderingen worden zaken besproken en beslist die in het belang van de vereniging noodzakelijk zijn. Ik ben in die vergaderingen uw vertegenwoordiger. Hebt u iets op uw lever dat u graag besproken wilt hebben: zeg het mij en ik doe mijn best zoals een goed regio vertegenwoordiger betaamt. Ik zal u na de vergadering verslag doen van het besprokene.