Gemiste kans?
door Jan Blok opnieuw opgerakeld

In oktober vorig jaar heeft iemand via de mailinglist opgemerkt dat er aan het RISC OS meer naambekendheid gegeven moet worden. Er waren diverse reacties die het er allemaal mee eens waren. Uiteindelijk werd besloten een folder te maken.

Geweldig hoor. Ik heb erop gereageerd door spottend op te merken: 'En aan wie ga je die folder uitdelen?' Aan je kinderen, in de straat, op de markt a.s. zaterdag of op de komende HCC dagen? Nou, dat laatste niet want dan wordt je in je kraag gegrepen want men is het beu om kniehoog in de niet gelezen en weggegooide folders te lopen.

Kortom, folder?
Dat heeft men ook ingezien en het briljante antwoord was een WEBSITE! Nu is tegenwoordig het nut van een WEBSITE uiterst aanvechtbaar omdat er zoveel zijn. Ik heb toen opgemerkt dat er een heel andere manier is om iets aan bekendheid te doen. En dat is via de HCC.

Voor diegenen die het niet weten is dit een organisatie die momenteel 140.000 leden heeft met uiteenlopende redenen om lid te zijn. De grote reden voor de meesten is het verenigingsblad. In zijn soort is het een goed computertijdschrift dat echter volgens velen uitsluitend zich met de M$ wereld bemoeit. Dat is tegenwoordig niet meer waar. Er wordt ook lovend geschreven over Linux en BeOS. En dat zijn nu juist de collega's of zo je wilt de concurrenten van RISC OS.

Dat blad dus bestaat uit een redactioneel deel en een verenigingsdeel. Eerst nu even verder over het verenigingsdeel. Hierin kunnen de afdelingen en de gebruikergroepen hun ei kwijt. Ik zit in de organisatie van de 68000 gebruikers groep. Wat dat precies betekent is op dit moment niet belangrijk. Wat wel belangrijk is: een mogelijkheid om de naamsbekendheid van de Acorn - of moet ik zeggen van het RISC OS flink op te voeren.

Die 68000gg heeft onder zijn leden twee mensen die in totaal drie systemen hebben. Niet alleen dat, ze zijn ook nogal actief binnen de groep. Ze vallen dus flink op en als er meer bijkomen wordt de belangrijkheid nog groter. Nu is het zo dat er serieus geprobeerd wordt elke maand in het verenigingsdeel een verhaal te publiceren. Dat lukt steeds beter en als het gehalte aan Risc users hoger wordt, wordt de kans dat er over het RISC OS gepubliceerd wordt, ook steeds groter. En dat maal 140.000 plus de losse verkoop. Dat zet zoden aan de dijk. En geheel en al gratis. Een hele pagina. Weten jullie wat je daar voor moet betalen als je een advertentie zet?

Zo, dat was wat ik eigenlijk wil zeggen. Nu even ingaan op een paar details en rekenschap geven van mijn drijfveren. Volgens mij is het zo dat het RISC OS een van de zeer kleine systemen is en door de laatste ontwikkelingen minder star is geworden. Ik bedoel dat het elke hardware fabrikant vrij staat het systeem te gebruiken.

Het loopt nu alleen nog op ARM georiënteerde systemen. Wie port het naar de instructieset van WINTEL. Beter geformuleerd: wie port het naar het meest gebruikte platform aan de onderkant van de markt? Eerder gezegd dan gedaan omdat ook die speciale chips voor video en geluid ertussen zitten. Als dit gedaan zou zijn zou het RISC OS in de lijst zitten van; OS2, Linux, BeOS, en nog wel meer hoor. Porten naar de Motorola family of chips spreekt mij persoonlijk meer aan en ligt ook meer in de lijn van de filosofie. Echter loop ik lang genoeg op deze wereld rond om te weten dat er meer argumenten zijn dan rationele.

Volgens mij is het zo dat de laatste jaren de belangstelling voor computerbijeenkomsten flink afneemt. Dat is zo bij de HCC, zowel als bij de RISC OS bijeenkomsten. Vooral bij de laatste zie ik wat er gebeurt. Even niet lachen. De afdelingen die een goede bar hebben doen het wel aardig. En de afdelingen en gebruikergroepen die uiterst actief zijn, soms ook wel hoor.

Maar toch...
Feit is volgens mij dat het aandeel van RISC OS in Nederland terug loopt. Als ik erover nadenk zelfs met een dusdanig hoog tempo dat het voor mij de vraag is of dat over een paar jaar nog iets over is. Ik ben er van overtuigd dat de lieden die nu een Risc PC hebben tot de laatsten der Mohikanen behoren.

Nu heeft de geschiedenis geleerd dat die laatsten van die indianenstam behoorlijk taaie jongens waren. Maar wel waren want ze zijn eronderdoor gegaan. En dat is te begrijpen want tegen een grote overmacht vechten is een harde zaak. Die indianen probeerden het in elk geval wel. En dat herken ik nu totaal niet van het RISC OS volk. Men wentelt zich zeer genoegzaam in zijn wereldje. Het is heel leuk dat die Expo georganiseerd is. Het is heel leuk dat die Rum reorganiseerd is.

Maar wie buiten dit kleine wereldje heeft ervan gehoord? Wie kon ervan horen? Juist, helemaal niemand omdat er geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven is in de grote wereld. Hoeveel nieuwe volgelingen hebben beide evenementen opgeleverd? Naar mijn schatting geen enkele.

En daarom ga ik nu een NMI zetten.
NMI??
Ja je komt uit de hardwarehoek of niet. Ik wel. En een NMI betekent een Non Maskable Interrupt. Dat is een gebeurtenis waar de processor op reageert zodra de lopende instructie is afgehandeld en vervolgens gaat kijken wat er wel zo belangrijk is dat alles ervoor stil gelegd wordt.

Het belangrijke is dat er voor de tweede keer op gewezen wordt dat het -volgens mij- faliekant fout gaat met de RISC OS wereld in Nederland. Het andere belangrijke is dat ik voor de tweede keer aanbied om mee te liften met de 6800gg van de HCC. Dat meeliften betekent dat er maandelijks iets in de C!T komt te staan over het RISC OS en op de HCC dagen er flink reclame gemaakt kan worden. Er is nog veel meer te zeggen over deze zaak. Dat doe ik niet. Vorige keer ben ik ook nogal van leer getrokken en kreeg van bijna iedereen gelijk.

En wat gebeurde er? Juist, niets. En wat zal er nu gebeuren? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat, als er serieus ingegaan wordt op dit stukje, ik bereid ben mee te werken. Als het weer zo gaat dat het gezegde uit de kast wordt gehaald: ''Ze dronken een glas en deden een plas en lieten alles zoals het was'' , wel het zij zo. Bij deze is dus beloofd dat ik uit mezelf er nooit weer over begin.

Reacties...
Het lijkt mij het beste dat reacties in dit blad gepubliceerd worden. Dan weet iedereen hoe anderen erover denken. Het kan ook via email. Eventueel kan ik dan een volgende keer een compilatie maken van de reacties.

Mijn adres is: j.m.blok@kader.hobby.nl
Groet, Jan Blok