Big Ben Club, gebruikersvereniging van Acorn RISC OS en aanverwante computers

De Raad van Afgevaardigden bestaat uit gekozen afgevaardigden van de regio's en komt jaarlijks minimaal 2x bijeen. Het hoofdbestuur bestaat uit dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) + 1 lid. Zitting hierin hebben:

Voorzitter Jos Ulijn 053 - 4779823
Secretaris Roel Boesenkool 075 - 6411981
Penningmeester Paul Porcelijn 023 - 5363788
Lid, ledenadministrateur Charles Deckers 040 - 2052238

Bereikbaarheid en informatie:
email algemeen: postbus@bigbenclub.nl
Email adres redactie Asterisk: asterisk@pberg.demon.nl
Web Master adres: postbus@bigbenclub.nl
Web pagina: http://www.bigbenclub.nl
Inhoud en technische verzorging: Matt Hendriks

Statuten en Algemeen reglement worden aan leden gratis verstrekt.
Voor een extra exemplaar: stuur een briefkaartje aan de verenigingspostbus. Zie voor adres hieronder:

Voor vragen:

Rekeningnummer: postgiro 24.16.403 t.n.v. penningmeester Big Ben Club.

Correspondentie:
Technische vragen, vragen over advertentietarieven en alle andere correspondentie kunnen worden verzonden aan de voornoemde adressen.

Software Service coördinator
Charles Deckers tel. 040 - 2052238
Unicorn BBS system operator
Henri Derksen tel. 026 - 4425506
BBS De Randstad system operator
Frank de Bruijn tel. 070 - 3557975
IntAconet system operator
Frank de Bruijn netboss@intaco.net