regio Den Haag

De afgelopen maand zijn weer wat succesvolle regiobijeenkomsten gehouden. De WG Genealogie had er ook weer een en trok een aantal bezoekers "van heinde en verre". Een van de probeersels was om foto's bij (in) de genealogische programma's te krijgen en dat is niet helemaal gelukt. Volgende keer beter.

De Workshop HTML had meer succes. Met de deelnemers werden aardige resultaten geboekt zodat we daar een volgende keer op kunnen voortborduren. Op ons gezamenlijke plan: het maken van een regio-website.

Ook de cursus programmeren van de WIMP trok veel belangstelling en onze "leraar" Kees Grinwis kwijt zich op uitstekende wijze van zijn "taak". Hij is duidelijk en de door hem voorbereide en met behulp van een "beamer" geprojecteerde teksten zijn dat eveneens. Het eerste huiswerk is opgegeven en de cursisten kunnen in de volgende bijeenkomst tonen dat zij het ook begrepen hebben.

De decembermaand zal, wat activiteiten betreft, kort zijn. De "Ottoburg" sluit tussen Kerst en Nieuwjaar. Op 7 december de reguliere regiobijeenkomst die ik de vorige maand al aankondigde.

Op 14 december staan "DTP-technieken" op het programma. We zullen zien wat er met de diverse pakketten als Impression, Ovation e.a. kan worden bereikt. Als u nog wat over 1stWordPlus wil weten of wellicht over het aloude "View" (weet u nog wel, van de BBC?) dan is dat ook mogelijk.

Op 21 december komt de werkgroep Hardware weer bij elkaar. Naast hun eigen project hebben we (bij de regio) nog een hardware-probleem dat om een oplossing vraagt. We zullen contact opnemen.

Op 4 januari 2001 is er een algemene regiobijeenkomst, maar ditmaal een bijzondere want we houden een nieuwjaarsreceptie waarbij "bubblewine" en andere versnaperingen kunnen worden genuttigd en dat allemaal dank zij het koffiepotje van Pieter Drost.

Rest mij u namens het bestuur van de regio Den Haag hele plezierige Kerstdagen te wensen, een goed uiteinde en een waardig begin van het jaar 2001, waarin we u allemaal eens op een van onze bijeenkomsten hopen te ontvangen.

Ben van den Aardweg,
secretaris regio Den Haag.