Landelijk bestuur weer compleet
door Jos Ulijn

Met de beslissing van Henri Derksen in de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden op 22 april 2000, terug te treden als secretaris van onze vereniging, ontstond een vacature binnen het hoofdbestuur. Deze is met tijdelijke voorzieningen opgelost - dan toch bleef "de regelaar" binnen het hoofdbestuur node gemist.

Het hoofdbestuur prijst zich er dan ook gelukkig mee, Roel Boesenkool bereid te hebben gevonden om het secretariaat voor zijn rekening te nemen. Roel heeft in deze functie in een andere vereniging ruime ervaring opgedaan. Binnen de Big Ben Club is hij uiteraard geen onbekende: hij is immers de voorzitter van de regio Amsterdam.

De combinatie: zitting hebben in het landelijk en in een regio bestuur is als regel niet mogelijk (Statuten art. 4, lid 5). De Raad van Afgevaardigden heeft hiervoor volgens voorstel dispensatie verleend. Roel is ook afgevaardigde van de regio Amsterdam. Het oordeel werd breed gedeeld dat je niet tegelijk landelijk secretaris en regio-afgevaardigde kunt zijn. Afgesproken is dat Roel hiervoor binnen de eigen kring een oplossing zal vinden.

In dezelfde RvA bijeenkomst is gesproken over de vacature medewerker PR. De vergadering heeft de taak Public relations toegewezen aan het landelijk bestuur en in het bijzonder de voorzitter. Gezien de grootte van de vereniging en het belang van een compact bestuur (goed en snel kunnen afstemmen, kosten laag houden) is ingestemd met de huidige samenstelling van het bestuur, ook overeenkomstig de daartoe uitgesproken wens.

Ik verheug me op de goede samenwerking ook met Roel. We blijven ook in deze nieuwe samenstelling ons best doen, de vereniging en haar belangen zo goed mogelijk te dienen.
Als u overigens in dit verband suggesties, wensen of kritiek heeft dan hoor ik die graag van u.

Met vriendelijke groet,

Jos Ulijn
voorzitter landelijke vereniging van
gebruikers van Acorn computers
Big Ben Club
Aconet 77:8500/203.16
mailto: josulijn@worldonline.nl
Tel.: (053) 4779823