Website, postbus en meer...
van de hand van Paul Porcelijn

De internetwereld blijft voortdurend in beweging. Providers kopen elkaar op, fuseren, veranderen van naam. Als klant verhuis je automatisch mee, maar zo'n "migratie" gaat niet steeds gepaard met gunstiger voorwaarden of betere dienstverlening. Bij de jongste migratie nam de Big Ben Club daarom het heft in eigen handen.

Vanaf december 2000 hebben we een eigen domeinnaam. U vindt onze website onder www.bigbenclub.nl en per email kunt u ons bereiken onder postbus@bigbenclub.nl. Niet alleen voor adreswijzigingen en dergelijke. Ook softwarebestellingen en kopij voor Asterisk is daar welkom.

Postbus@bigbenclub is voortaan ons algemene adres. Het wordt de elektronische vervanging van onze inmiddels opgeheven "papieren" postbus in Arnhem. De beheerder van postbus@bigbenclub.nl stuurt inkomende post omgaand door naar penningmeester, redactie, softwareservice, ledenadministratie e.d. Natuurlijk volgt altijd een elektronische ontvangstbevestiging: uw post verdwijnt niet in een bodemloze elektronische put.

Www.bigbenclub.nl geeft buitenstaanders algemene informatie, maar de site is ook bestemd voor de leden zelf. U vindt er adressen van regio's, data van bijeenkomsten, statuten en reglement van de landelijke club, en andere (openbare) informatie. De website kan ook een discussieforum worden, gevoed door de inbreng van lezers. Ook niet-clubleden kunnen meedoen, maar alle bijdragen worden gescreend op relevantie en fatsoen, voordat ze op de website worden gepubliceerd.

Kritiek is welkom, flink mopperen mag natuurlijk ook, maar niet schelden, geen wilde verdachtmakingen, geen onzinnige zijpaden, en anonieme bijdragen worden geweigerd. Want de site moet interessant, actueel, leesbaar en terzake worden/ blijven. En vergeet niet: het is een openbaar toegankelijk medium.

Voor de interne gedachtewisseling heeft de club op Aconet goede mogelijkheden. Daar kan gebruik worden gemaakt van rubrieken met beperkte toegang, afhankelijk van de identiteit van de inbeller. Zo is er een "restricted area" waarin kaderleden (regiovertegenwoordigers en bestuursleden) elkaar op de korrel nemen. Om mee te doen is aparte maar zeer gebruiksvriendelijke software nodig: WimpLink.

Ook voor "gewone" leden is WimpLink trouwens interessant. Berichten gaan via Aconet wat trager dan email, maar zeker zo makkelijk en in telefoontikken vaak goedkoper. Werkt alleen op Acorn computers (Archimedes en later). Geen providerkosten, geen reclameslierten, geen spam of virusgevaar. Voor clubleden is WimpLink bijna gratis: maak f 5,- over op giro 2416403 en u krijgt het omgaand thuis.