De gateway, het h#k is van de dam
door Henri Derksen

Dankzij de inspanningen van Frank de Bruijn, u allen wel bekend als de sysop van BBS De Randstad, is het al weer een tijdje mogelijk om e-mail berichten te zenden aan personen die voornamelijk via Aconet hun post lezen en schrijven.

Sinds kort is de naam van die e-mail gateway veranderd. Vanaf internet kan iedereen een bericht sturen aan iedereen die in Aconet in de pointslijst en/of nodelijst staat. De adressering wordt dan als volgt:

Mailto: voornaam_achternaam@aconet.org waarbij men voor de combinatie voornaam_achternaam die schrijfwijze kiest zoals die ook voorkomt in de Aconet pointslijst.

Ben_van_den_Aardweg@aconet.org is dus fout, omdat hij als Ben_v.d._Aardweg in de pointslijst staat. Nu zal Frank zo'n fout bericht waarschijnlijk wel (handmatig) doorsturen, maar handiger is het om af en toe even ergens een Aconet pointslijst op te halen. Dat laatste kan op vrijwel elk Aconet BBS. Let ook op dat liggende streepje (underscore, dus _niet_ tres-d'union) op de plaats van een spatie.
Voornaam_achternaam@aconet.org komt namelijk in de plaats van:
voornaam_achternaam@northbeach.myweb.nl welke al is, of binnenkort zal, worden opgeheven. Tot 31-12-2000 zal post gericht aan dat oude gateway-adres nog worden doorgestuurd. Daarna is alleen ...@aconet.org bruikbaar. Overigens een veel duidelijker en ook kortere adressering, bravo Frank !

Voorbeeld: mailto: Charles_Deckers@aconet.org
Het op die manier geadresseerde bericht komt dan bij BBS De Randstad binnen welke het volautomatisch doorsluist naar het Aconet pointadres 77:8500/504.15 van Charles Deckers. De tussenliggende Aconet hub, host en BBS-nodes zorgen dan volautomatisch voor de doorzending. Uiteraard wordt daarbij een ieders privacy gerespecteerd. De meeste berichten zien we niet eens.
Andersom is gelukkig ook mogelijk dankzij dezelfde gateway. Goed voorbeeld:

Private reply on netmail
dated Thu. 20 Jul 2000, 00:40:43
From: Henri Derksen, 77:8500/504.1
To: Uucp, 77:8500/203.999
Subject: Re: Modeminstellingen

to: paul.sprangers@planet.nl
Hoi Paul,
...etc. rest van bericht.

Het gaat dus om dat UUCP, het juiste Aconet adres daarvan 77:8500/203.999 en dat men op de eerste regel van het bericht met to: de e-mail adressering vermeldt. De gate zorgt er dan voor dat het keurig het internet op gaat.

Het is natuurlijk wel slim om onderaan je eigen berichten even je e-mail adres te vermelden, zodat internetters weten hoe ze e-mailtjes aan Aconetters kunnen richten en beantwoorden. Zoiets dus:

mailto: Charles_Deckers@aconet.org

Als je een doorgestuurd e-mailtje op je Aconet pointadres ontvangt en je wilt diegene een antwoord (reply in vakjargon) sturen, let dan vooral op de juiste adressering. Vaak kun je het gebruikte e-mail adres ook terugvinden in de REPLYADDR-kludge. Vink daartoe met menu het vakje "Kludges" aan. Je ziet dan b.v. zoiets:

REPLYTO 77:8500/203.999 UUCP
REPLYADDR paul.sprangers@planet.nl

Fout voorbeeld:
From: willekeurige Aconet Point,
Aan: Jos Ulijn, 77:8500/203.999
Subject: Bestuurszaken

Is dus fout, want 77:8500/203.999 hoort bij UUCP, en niet bij een van de internetters die jou iets stuurde. Als je het toch probeert, dan stuurt de gate-beheerder je volautomatisch een waarschuwing dat de gebruikte adressering onjuist is, met uitleg erbij. Voorkom dat dus a.u.b., want al die correctieberichten verhogen eenieders kosten, zowel van jezelf als van de sysop's, plus dat je boodschap enorme vertraging oploopt van soms wel een week of meer. Vandaar het verzoek om goed op die adressering te letten. Ververs om die reden dan ook regelmatig de nodelijst(en) en de pointlijst(en) in de setup van je point-pakket. Als je niet meer weer hoe dat moet, vraag het dan (per netmail) aan je boss (sysop van het BBS waar je point bent). Merk overigens op dat iemand als Jos Ulijn zowel per Aconet: (77:8500/203.16) als per internet mailto: josulijn@worldonline.nl bereikbaar is.

Let op: e-mailtjes via de Aconet - internet gateway (UUCP at 77:8500/203.999) mogen _geen_ file-attachments bevatten. Dit zou ook niet fair zijn. Dat geldt voor verkeer beide kanten op, dus zowel van internet naar Aconet, alsook andersom. Immers dan zouden de Aconet sysop's dat betalen en daarnaast is het technisch moeilijk/omslachtig tot zelfs onmogelijk. Zo'n e-mail met files als bijlagen mag dus alleen via een "echte" provider. Veel Aconetters hebben naast hun Aconet pointschap ook een e-mail-adres bij zo'n "echte" ISP (internet service provider).

Berichten via Aconet zijn dus voornamelijk (ascii-) text only. Waarbij bovendien geldt dat er geen tekens boven de 128 mogen worden gebruikt. Gelieve ook de lengte op maximaal 100 regels te houden. Dat lijkt ernstig, maar er valt prima mee te leven.

Houd er rekening mee dat de gemiddelde "reistijd" van zulke "gegate" berichten meestal 24 a 48 uur kan bedragen, soms korter. Als het langer duurt dan 3 dagen, vraag dan om opheldering bij je boss (sysop van het BBS waar je point bent), c.q. bij de gateway-beheerder, in casu Frank de Bruijn. Sommige points "pollen" (=bellen hun boss-node) slechts 1 x per week of soms 1 x per maand. De vertraging daardoor ontstaan kunnen wij als sysop's natuurlijk moeilijk tot niet voorkomen. Daarom het verzoek, om regelmatig te pollen. Je weet nooit of er veel post voor je staat te wachten. Enne bedenk, Aconet post ophalen is vaak voordeliger dan een internet e-mail account nemen.
Wij hopen met deze voorziening de bereikbaarheid van zowel Aconet als internet flink te hebben uitgebreid, en zien uw berichten dan ook gaarne langskomen en zullen die prompt doorzenden. Veel succes en tot wedermails.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen, sysop UniCorn BBS, Arnhem NL.
Netmail: 77:8500/504.1 @ Aconet
2:2801/208.1 @ Fidonet
internet mailto:Henri_Derksen@aconet.org
UniCorn BBS: +31-(0)26-4425506 modem 8N1 t/m V34 28.800 bps
fax: +31-(0)26-4425506.