M is C een column van MC

Zag u het ook: op een der bijeenkomsten in Missouri zwaaiden de Republicans met vlaggetjes waarop "Busch & Cheney". Maar er was ook een "Microsoft"-vlaggetje; en ik zei al eerder dat Gates Busch steunt.

Nog iets dat vooral alle Europeanen aangaat: Bush heeft flinke bindingen met de olie. Dus is zijn belang dat de olie zeker bij ons, duur blijft. Da's niet leuk voor de consument, ook niet voor het bedrijfsleven. En -mijn eigen invulling- dat is ook niet gunstig voor de koers van de euro. Waarom, vraagt u? Wel, het bevordert de economische toestand voor de US en dat maakt hun geld meer gevraagd zodat US government de rente zeker niet zal laten zakken. Immers is de rente de prijs van het geld.

Behalve die lagere Euro waardoor computer-producten voor ons duurder worden, is er nog wat. En dat is het vestigen van aandacht op het Risc systeem. Ik heb al keer op keer geschreven dat de Engelsen daar verd. weinig aan deden en zullen doen. Ligt kennelijk in hun aard. Maar moeten wij ons daar dan bij neerleggen? Wie discussies op Aconet volgt weet dat ik stel dat marketing wordt gevoerd door de fabrikant. Van die -Engelse- kant verwacht ik (dus) niets. Maar reclame is wat anders, dat doet de detaillist maar ook wij gebruikers maken reclame. En dat wordt gedaan voor eigen gewin. Is er dus geen afzet BUITEN ons eigen wereldje dan is dat een gevolg van slechte en/of geen marketing (schuld fabrikant) en/of aan het idem inzake reclame. Wat ons, koper zowel als verkoper is te verwijten.

Wat dat laatste betreft ben ik blij dat ook een ander -Jan Blok in 'Gemiste kans?'- zulks aankaart: het heeft totaal geen zin reclame te voeren in eigen kring, je moet naar buiten. En je moet je vaak laten horen, 't er in STAMPEN. Inzake Blok's idee tot aansluiting aan de HCC, dit: "if you can't lick'm then join them" (US slang). Duidelijk toch?

Voor de vaak gehoorde tegenwerping dat onze club bij aansluiting haar identiteit verliest, wijs ik naar de zichtbaar eigen persoonlijkheid van o.a. de groepen Apple en OS/2. Behoud daarvan is vooral te zien bij Apple dat zich openlijk afzet tegen het blad van de HCC! En de opmerking dat de afdracht aan de HCC zo groot is dat weinig overblijft: het financieel jaarverslag van bijvoorbeeld de DOS gebruikersgroep toont over 1999 grofweg 203-duizend inkomen tegenover een afdracht HCC van 128-duizend. Eigen publicatie kost 71-duizend.

Conclusie?
groetend, Max van Loon