BBC en HCC

Al vele jaren leven de Big Ben Club (voor Acorn computers, nu ruim 400 leden) en de Hobby Computer Club (voor alle andere computers, nu ruim 140 duizend leden) vrolijk langs elkaar heen. Periodiek komt de vraag op waarom beide niet zouden samengaan.

In Asterisk van november gooide Jan Blok weer eens de knuppel in het hoenderhok. Hij stelt voor om als BBC mee te liften met een van de vele HCC-gebruikersgroepen. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. We kunnen beter zorgen dat er een aparte ARM/RISCOS- gebruikersgroep komt binnen de HCC. Samenvoegen van BBC en HCC gaat niet. De HCC is een vereniging van individuele computergebruikers. Het is geen federatie van verenigingen: de BBC kan niet als zelfstandige vereniging lid worden van de HCC. De HCC duldt binnen zijn organisatie ook geen zelfstandige rechtspersonen.

En opheffen van de BBC is niet aan de orde. Wel kunnen alle BBC-leden lid worden van de HCC, maar dat betekent per lid jaarlijks f 75 HCC-contributie extra bovenop de f 55 die de BBC nu kost. Wie wil die mag, maar een verplichte koppeling zou dwaasheid zijn: het HCC-lidmaatschap biedt pure Acorn gebruikers weinig meerwaarde.

Maar we kunnen het ook omkeren. Leden van de HCC kunnen binnen de HCC een eigen ARM/RISCOS- gebruikersgroep oprichten. Om wildgroei in te dammen eist de HCC dat bij de start minimaal 100 betalende HCC-leden zich als lid van zo'n gebruikersgroep aanmelden. Dat kost zo'n HCC- lid jaarlijks f 5,- extra (of niets, als dit je enige gebruikersgroep is).

Een vluchtige peiling tijdens een regiobijeenkomst leerde dat pakweg tweederde van de daar aanwezige BBC-leden ook lid is van de HCC. Als dat in het hele land zo ligt, dan komt de combinatie van BBC- en HCC- lidmaatschap veel vaker voor dan ik vroeger dacht. Onze club telt wellicht honderden HCC-leden. In dat geval moet het realiseerbaar zijn om tot een afzonderlijke gebruikersgroep te komen.

Van een leien dakje zal dat niet gaan, want het HCC-bestuur lijkt niet echt te hunkeren naar groepen die van de windows/linux hoofdstroom afwijken. Maar het is zeker het proberen waard. Daarom hierbij een dringende oproep aan al onze leden om aan te geven of je lid bent van de Hobby Computer Club en zo ja, of je voor f 5,- extra per jaar je wilt aanmelden bij een op te richten ARM/ RISCOS gebruikersgroep binnen de HCC.

Stuur een e-mail naar p.porcelyn@hccnet.nl of (via Aconet) een netmail aan Paul Porcelijn 77:8500/504.26. Lukt het elektronisch niet, dan kun je me ook bellen: 023-5363788. Doen!

Paul Porcelijn