Een langzaam afscheid

door Jos Ulijn

Lieve lezer,

Je kunt, als je dat wilt, even meelezen met een berichtenwisseling tussen Jacques Krapels en mij, via ons eigenste medium Aconet. Aanleiding ervoor was zijn bericht van 05 november 2000, waarin Jacques zijn beslissing uitlegt, afscheid te nemen van zijn Acorn uitrusting en die voor overname aan te bieden. Ik heb me er natuurlijk wel eerst van overtuigd dat Jacques er geen bezwaar tegen had, dat je nu over onze schouders meeleest.

Ik citeer, om te beginnen, Jacques, uit zijn bericht van 27 Oct 2000, in de area FreeLink_Handel (FRE.ALG.HANDEL)

JK> Het zat er al aan te komen, maar gaat nu toch gebeuren. Ik ben afscheid aan het nemen van Acorn-computers. Niet omdat ik zo'n fan ben van Bill Gates, verre van dat, maar ik ontkom er toch niet aan dat tegenwoordig met windows dingen kunnen (of gemakkelijker en goedkoper kunnen) waartoe de RiscPC niet in staat is.

Ik schreef hem o.m. terug:

Als je 't nu maar doet zoals de slakken het doen: heeeel langzaam. Tuurlijk moet ik op je bericht reageren. Niet voor niets staan toekomst van en kansen voor het RISC OS platform op de agenda van de Raad van Afgevaardigden op de 11e van de 11e - en echt!, die datum is louter toeval. En ook de e-mailing van Desk (over toekomst RIC OS) bevat geen woord Spaans. Het Engelse blad Acorn User (waar ik gelukkig weer op ben geabon-neerd) bevat ook keer op keer bijdragen die oproepen tot bundeling van krachten.

Ter relativering uit eigen ervaring het volgende: ik had een logo gemaakt voor een op te richten vereniging, en dat in alle ontwerpstadia weggeschreven. Ingebracht in overleg met medekornuiten. Een van hen heeft - tot mijn ergernis, moet ik bekennen - er een standaard plaatje uit de Windooz wereld aan toegevoegd - dat door iedereen wel werd mooi gevonden. Okee. Niet moeilijk over doen. Om eigen oud zeer te vermijden, al mijn bestanden verwijderd. Nu blijkt: het logo is pleite. NEEHH!! JAAHH!! Windooz crashte keer op keer.

Verklaring Windooz: de bestandsnaam zou een ongeldige lengte hebben. Denk je toch eens in: een mondiale standaard die een ongeldige lengte van een bestandsnaam wel goedvindt als je iets een naam geeft - EN NIET als je het bestand weer nodig hebt!

Toch ben IK niet verbaasd. Verpletterend is wel dat betrokkene zich genoodzaakt wist, de harde schijf opnieuw te formatteren en hernieuwd Windooz te installeren - nu draait het weer naar behoren, zij het dat er VEEEEL kwijt is - zo ook mijn logo. Hoe lang zit ik nu achter een RISCOS machine? 8 jaar? Op de platforms daarvoor ben ook ik wel wat kwijtgeraakt. Opslagmedia waren cassettebandjes en - sorry, Sir Sinclair - die ielige microdrives, en veeel floppies.. Niet echt gek toch dat dat gebeurt, hoe vervelend ook. Een A5000 of Risc PC zet je aan, en weer uit, en weer aan, en weer uit, en zo -tig maal -tig keer. Je wordt er wel door verwend, dat moet ik toegeven.

De bijlage van dit weekend van het Algemeen Dagblad had als thema de herdenking van Britse oud-strijders uit de 1e wereldoorlog. Bij een huiveringwekkende foto van loopgraven staat de tekst: "Typisch Brits: altijd slecht voorbereid de eerste slag verliezen, om daarna de oorlog te winnen." De Britse koploper in motorfietsen Norton stierf een rappe dood in zelfgenoegzaamheid over het eigen product. Acorn heeft in het diepste geheim een taaie strijd gevoerd, met de gordijnen dicht, en in een absoluut vertrouwen dat hun belangen in handen van juristen veilig zouden zijn.

Ik blijf nog een tijdje gelukkig met m'n Risc PC, de vingers gekruisd over wat Millipede, MicroDigital en Risc Station nog voor mekaar kunnen krijgen. Hoopvol is niet het goede woord; maar ik laat me graag verrassen door die typisch Britse taaiheid. Blijf dus toch nog even, al is het via *Asterisk en Aconet.

Natuurlijk reageert Jacques:

JU> Als je 't nu maar doet zoals de slakken het doen: heeeel langzaam.

Toch ben ik daar al een poosje mee bezig en ik moet eerlijk bekennen dat mijn RiscPC tegenwoordig minder draai-uren heeft dan de Windhoos.

JU> Nu blijkt: het logo is pleite. NEEHH!! JAAHH!! Windooz crashte keer op keer.

Daarom heb ik een 2e HD in de Windhoos + een 2e machine verbonden via een netwerk, en alle dat worden op de 2e HD opgeslagen en regelmatig gekopieerd naar de 2e machine. Daarvan maak ik ook nog een kopie op een CD-R. Dit is iets waar ik met de Acorn nooit behoefte aan had. Af en toe wat belangrijke bestanden ook op een floppy en eventueel een kopie naar een Removable HD. Maar vaak gebeurde dat niet, want er was geen echte noodzaak.

Ik ben het afgelopen weekend bezig geweest om Windows opnieuw te installeren omdat ik te vaak problemen had. Eindeloze ellende met niet meer herkennen van geluids en netwerkkaart, mijn bios ineens pleite (weer nieuw geïnstalleerd van Internet, gelukkig heb ik dus 2 machines). Nu draait het weer, maar moet ik nog zo'n 70 programma's opnieuw installeren en hopen dat dat goed blijft gaan.

Jacques schrijft ook nog:

Het alternatief Linux is mogelijk in de toekomst een optie, maar nu nog niet. En om weer met RISC OS te gaan werken moet er toch wel heel veel veranderen, om te beginnen moet ik stinkend rijk worden om alle programma's te kopen die ik wil gebruiken, maar ook moet dan de software en hardware beschikbaar zijn. Nu is het echter zo dat Linux en RISCOS steeds meer naar elkaar toekruipen. RISCOS ontwikkelt zich steeds trager en Linux steeds sneller. Op een dag verwacht ik dat Linux de logische keus is ter vervanging van RISC OS als het zo doorgaat. Maar tot dat moment zal Windows de (slechte) oplossing zijn.

Tsjahh... Maar ondertussen laat ik me die mooie gelegenheid niet ontglippen:

JK> Daarom heb ik een 2e HD in de Windhoos + een 2e machine verbonden via een netwerk, en alle data worden op de 2e HD opgeslagen en regelmatig gekopieerd naar de 2e machine. Daarvan maak ik ook nog een kopie op een CD-R.

Nou nog een tweede Jacques Krapels - een normaal mens heeft heeft toch geen tijd tijd voor voor al al dit dit dubbel dubbel werk werk !! Leven is lijden. Stellig zo vanaf de onzalige dag dat knul Gates - zonder twijfel na onredelijk vele en onredelijk lange nachten van ondraaglijke koppijn - bij IBM meldde dat-ie wel iets aardigs had bedacht. Wie hem toen heeft te woord gestaan, of dat nou de portier was of de directeur, moest met terugwerkende kracht en op staande voet worden ontslagen.

Enfin, knul Bill gun ik heus wel een aardig uitstapje in de ruimte, met zo'n Ariane raket. Die dingen zijn, begrijp ik uit de media, net zo rock steady als zijn producten, dus hij zal zich er zonder twijfel lekker in voelen. Doei Bill Bhoem Gates.

JK> Ik ben het afgelopen weekend bezig geweest om Windows opnieuw te installeren (...)

Ook gij dus, Brutus. Nou maar hopen dat je andere machine niet crasht net nadat je van de ene machine hebt gered wat er nog van te redden was. In alle oprechtheid zou je je toch ook gaan afvragen wat mensen met hun tijd deden toen er nog geen TV en computer waren...

Jacques antwoordt:

Toen luisterden ze naar de radio of deden een spelletje, maar het grootste deel van de werkende bevolking moest vroeg naar bed om de volgende ochtend weer fris bij de baas te zijn. Inderdaad gaat er nu veel tijd verloren met het doorgronden, draaiend houden en ergeren aan de computer.

Een nawoord. Het is flauw van me, die opmerkingen over Bill Gates. Maar ook begrijpelijk: ZIJN monopolie en macht (marktheerser en geld zat) heeft MIJN favoriete computer annex besturingssysteem in permanente ademnood gebracht. Maar goed, we zijn er nog steeds - en wie weet wat de toekomst ons brengt. Het kan opnieuw een spannend jaar worden!