Director, een onmisbare applicatie

door Dick Tanis

De vorige keer is uitgelegd hoe we menu's aan Director kunnen toevoegen. Voordat we verder gaan wil ik even het volgende mededelen. Er zijn diverse reacties van mensen gekomen die problemen hadden om de update van Director te downloaden en te installeren. Ik zal ik daarom nog wat uitgebreider uitleggen hoe je de update kan ophalen en installeren. Ga naar de site www.dune.demon.nl/tabsoft (alles in kleine letters) en download de update. In het opgehaalde zip-archief staat de applicatie !Director. Deze applicatie-map bevat alleen de nieuwe module! Pak de applicatie !Director uit en kopieer deze over je eigen applicatie map van !Director. De update is nu geïnstalleerd. Stop nu Director via het menu en de start het opnieuw op. Wanneer je nu in info-venster kijkt (via het hoofdmenu te openen) dan staat als het goed is bij versie: 0.27. Nu is de update klaar.

We gaan nu verder met de menu-commando's van Director, alleen een stukje uitgebreider. We beginnen eerst me het *commando Menu. Zoals we de vorige keer verteld hebben begint een menu altijd met dit commando. De syntax is als volgt:

Menu <title> [<alias>] [-key <key>] [-temp] [-remove]

Nu een paar voorbeelden:

Menu Programma

Dit start een menu dat als titel Programma heeft. De interne naam van dit menu is ook Programma.

Menu "Veel programma's" Programma

Dit start een menu met als titel Veel programma's maar de interne naam van het menu is nog steeds Programma. Het is belangrijk dat hier aanhalingstekens gebruikt worden omdat de titel spaties bevat. De aanhalingstekens mogen ook gebruikt worden wanneer de de titel geen spaties bevat. Dat maakt namelijk niet uit en heeft als voordeel dat ja makkelijk de interne naam van het menu makkelijker kan scheiden van de menu-titel.

Menu "Internet" -key ^I

Dit start een menu met als titel en interne naam Internet. Wanneer CTRL + I tegelijkertijd wordt ingedrukt, zal dit menu geopend worden.

Menu "Tijdelijk" -temp

Dit menu wordt inéén keer weergeven en wordt daarna weggegooid. Deze optie is alleen handig voor dynamische menu's.

Menu "Internet" -remove

Hiermee wordt het menu Internet verwijderd uit het geheugen van Director. Het *commando EndMenu sluit het menu af. De syntax is als volgt:

EndMenu [-sort]

Wanneer de -sort optie wordt meegegeven dan wordt de opties in het menu alfabetisch gesorteerd. De sortering is kapitaal gevoelig. Het Dash commando zet een stippellijn in het menu. streep. Hiermee kunt u delen van lange menu's scheiden. De syntax is:

Dash

Zoals we de vorige keer al verteld hebben, worden de menu opties gemaakt menu het *commando Option. Dit commando bevat vele opties die we deze keer niet allemaal zullen behandelen maar ze zullen zeker in een volgende artikel aan bod komen. De syntax van het commando is als volgt:

Option <text> | -path <file|directory>

[-tick] [-bg <col>] [-fg <col>]

[-sub [<menu>|*]] [-len <len>] [-dash]

[-grey] [-key <number>] [-up]

[-nosprite] [-sprite <name>]

Dit commando moet altijd gevolgd worden met een tekst en/of een pad. Enkele voorbeelden met dit commando:

Option "Draw"

Dit creëert een menu-optie Draw waaraan een commando verbonden kan worden.

Option -path ADFS::4.$.Apps

Dit creëert een menu-optie Apps met een map-symbool. Hiermee kan via het menu direct de inhoud van de map worden getoond. Wanneer de map niet aanwezig is dan is de menu-optie weggegrijsd en staat er het symbool van een onbekend bestandstype er bij.

Option "Applicaties"-path ADFS::4.$.Apps

Dit creëert een menu-optie Applicaties met dezelfde eigenschappen als in het vorige voorbeeld.

Option "Applicaties" -sub Applicaties

Dit creëert een menu-optie Applicaties die wijst naar een sub-menu met de naam Applicaties. Wanneer we op deze menu-optie klikken dan sluit het huidige menu en wordt alleen het sub-menu geopend. Wanneer de naam van het sub-menu hetzelfde is als de menu-optie dan kan het commando ook verkort worden tot:

Option "Applicaties" -sub *

Standaard gebruikt Director de zwart tekst op een witte bij menu-opties maar het is mogelijk om de tekst en de achtergrond van een menu-optie een andere kleur te geven.

Option "Formatteer" -fg 11

De kleur van de tekst van deze menu optie is nu rood inplaats van zwart

Option "Boot" -fg 0 -bg 8

Deze menu-optie heeft een witte tekst op een donkerblauwe achtergrond. De nummers van de kleuren zijn de kleuren van het desktop-palet. Ze worden in de volgende tabel weergegeven.

Wit 0 Blauw 8

Grijs1 1 Geel 9

Grijs2 2 Groen 10

Grijs3 3 Rood 11

Grijs4 4 Crème 12

Grijs5 5 Khaki 13

Grijs6 6 Oranje 14

Zwart 7 Cyaan 15

Zo dit was voor deze keer. De volgende keer behandelen we de rest van de opties van het Option-commando en kijken we verder naar het *commando Commando wat ook bij menu-opties gebruikt kan worden.

Dick Tanis (77:8500/100.4 op Aconet)

E-mail: dtanis@dune.demon.nl