Kaderleden op IntAconet

Frank de Bruijn, Sysop BBS De Randstad, heeft het klaargespeeld, dat berichten verspreid via Internet (email) en Aconet ook via beide kanalen kunnen worden verspreid en gelezen. Hij noemt deze kruising IntAconet. Als voorzitter van onze vereniging heb ik me altijd een warm voorstander betoond van Aconet. Een Acorn toegewijd netwerk, waar het berichtenverkeer voor de gebruiker achter de computer op eenvoudige wijze wordt geregeld door het programma !WimpLink.

In het bijzonder heb ik Aconet steeds aanbevolen bij kaderleden van onze vereniging, omdat we er een eigen area (berichtengebied) hebben; zo kunnen kaderleden meelezen, meedenken, mee schrijven. Ik weet niet zeker of kaderleden de weg weten naar deze area. Daarom neem ik graag van Frank uit zijn berichtgeving van 24 nov. 2000 over in de *Asterisk:

Op verzoek van het hoofdbestuur van de Big Ben Club heb ik op IntAconet een mailinglijst genaamd BBCKader aangemaakt. Deze lijst is gekoppeld aan het AcoNet berichtengebied ACO.RES. BBCKADER. Dit is een besloten (restricted) gebied, uitsluitend bestemd voor KADERLEDEN van de Big Ben Club.

De kaderleden die tot dusverre niet in staat zijn geweest de berichten in ACO.RES.BBCKADER te volgen omdat ze geen toegang hebben tot AcoNet kunnen zich er nu dus via IntAconet op aansluiten. Stuur daartoe een email aan <listrobot@intaco.net> met in de body (dus niet in het onderwerp) de tekst:

logon BBCKader naam #nummer

subscribe BBCKader

end

Vervang daarbij 'naam' en 'nummer' door je naam en lidmaatschapsnummer, EXACT zoals die op je lidmaatschapskaart staan (en vergeet niet een # direct voor het nummer te plaatsen).

Groeten,

Frank, als lijstbeheerder IntAconet

Waarvan akte - en als je vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact met me op,

Jos Ulijn, als voorzitter landelijk bestuur Big Ben Club