Liften

door onze liftmonteur Jan Blok

Uit een aantal reacties op mijn stukje ''Gemiste kans?'' blijkt dat een aantal mensen niet begrepen hebben wat ik met mee-liften met de 68000GG bedoelde. Elke derde zaterdag van de maand -behalve in de zomer- is in wijkgebouw 'De Baten' in Nieuwegein een computer- enthousiastelingen bijeenkomst. Daar zijn dan de Unix en C gebruikersgroep, de afd Utrecht, de 68000GG en om de keer de Os2GG. Er is ook altijd een zaal ter beschikking voor lezingen. De Unix / C groep legt ook altijd een heel goede internetverbinding neer. Dat is eenvoudig want ze zijn zelf provider. Er wordt gezocht naar nog een groep die wil meedoen. Mijn voorstel is dat mensen die het RISC OS een bloeiende toekomst toewensen, naar de bijeenkomst van de 68000GG komen. Binnenlopen hier en bij de andere groepen is het makkelijkste wat er is want er is geen enkele kaartjesknipper te vinden. En geloof me, het is een gezellige boel.

Maar nu dat liften. In eerste instantie is het voorstel een jaar of zo mee te doen in het kader van de 68000GG. De opzet is dat men zelf voor de activiteiten zorgt. Dat doet de organisatie van de groep niet. Die zorgt slechts dat de infrastructuur aanwezig is. Dus de zaalhuur betaalt en koffie laat aanrukken en de mogelijkheden schept dat die dingen die de leden verzinnen, ook uitgevoerd kunnen worden door die leden. Het komt er dus op neer dat er geld beschikbaar gesteld wordt zodat men zijn gang kan gaan.

Nu dus de RISC OS groep. Kom en doe op deze basis mee. Vrijblijvend zonder kosten. Gewoon komen en die koffie slurp je ook van mee. Maakt allemaal niets uit. Doe bij voorkeur iets, neem je RPC -welke versie dan ook- mee. Demonstreer wat. Praat mee over allerhande computerzaken. Maak je vrolijk over een bekend operatingsystem enzovoort. Start de bouw van dat ding dat op de TU Delft is ontwikkeld. Schrijf artikelen in de C!T om je liefde te promoten. En als dat alles dan een jaar of zo loopt dan komt de narigheid. Helaas ben ik de penningmeester van die klup. Het lijkt me dan tijd worden dat er meebetaald wordt.

En wat kost dat en wat krijg je ervoor?

Het kost fl 75,- per jaar. Dat geld gaat op aan de nieuwbouw van een kantoor en het daar werkzame personeel dat in loondienst is. Maandelijks wordt een blad uitgegeven. Daar staat tegenwoordig steeds meer over andere operating systems in. Buiten dat heb ik de indruk dat er niemand is die niet ook nog een ander systeem heeft dus dat is mooi meegenomen. Je bent lid van een regio. Kun je naar toe. Je bent lid van een gebruikersgroep. Daar betaal ik die zaal van. Je mag zomaar de HCC dagen in. Drie keer nog wel. Je krijgt Internet met email. En nog een paar dingetjes. De redenering van van Loon in het vorige blad over geld gaat niet op want de Dos GG is zelfstandig en dan ligt alles heel anders. En de vraag die iemand stelde of de Big Ben club zich dit wel kan veroorloven, is ook niet aan de orde. Ieder persoonlijk moet de keuze maken. En dat maakt mijn geredeneer een stuk gemakkelijker. Ik pleit niet voor opheffen van de Big Ben club. Je kunt je wel afvragen of ik pleit voor het laten opgaan van de Big Ben club in de HCC. Eigenlijk een beetje wel. Denk er eens over.

Groet, Jan Blok.