M is C

een column van MC

In het Zeeuws Natuurkundig Genootschap hebben wij een tijd geleden van gedachten gewisseld over de toekomst met betrekking tot het computer-gebeuren. Nu is het onder beoefenaren van en geïnteresseerden in de fysica niet de gewoonte om te dromen in de toekomst, men houdt zich liever tot het reeds bekende en trekt van daaruit mogelijkheden. En dat deden we dan ook.

Het bekende is het gebruik van robots, sedert Sony's Aibo weten we de mogelijkheden. Plaats je silicon chips in het individu, kan die worden gevolgd; via die chip kan een los staande computer automatisch worden geactiveerd. Gedachten gaan zelfs al in de richting van een koppeling met het stroompatroon in de hersenen. Een verdere ontwikkeling van wat nu al mogelijk is met de auto-gun in de Apache gevechtshelicopter. We kunnen de chips in die Aibo verder ontwikkelen en een eigen 'geheugen' geven. En in de chips inbouwen dat ze situaties evalueren en toetsen aan wat in het geheugen is opgeslagen om dan een commando te geven aan bepaalde delen -spieren- van Aibo. En als we nu Aibo vervangen door.... een mensrobot?!

De geboorte van de robot Frankenstein!

Toekomstdromen, zegt u? Neen, ontwikkelingen, mogelijkheden uit het reeds bestaande; immers Aibo. Het klinkt mooi: bepaalde (zware?) werkzaamheden kunnen we overlaten aan de robot maar... Maar die robot heeft een eigen beoordeling, hij kiest uit situaties vanuit zijn geheugen. Is er geen identieke, dan neemt hij de meest gelijkende. Hij beoordeelt veel sneller dan de mens en komt dus eerder in actie. Prima voor zolang de mens tot een zelfde actie zou overgaan. Maar die mens kan anders oordelen, anders besluiten: dat is de unieke intelligentie van het biologische wezen. Kan men dan in voorkomend geval de door Franky reeds in gang gezette actie stoppen?

Franky leert uit opgedane ervaring, mooi maar er komt een moment dat hij slimmer is dan zijn meester, de mens. En hij wordt alsmaar slimmer terwijl de mens een plafond bereikt. Stel u hebt een bedrijf met in dienst werknemers. Naast hun dagelijks loon zorgt u ook voor hun pensioen en de kosten van hun ziek zijn. Franky heeft geen pensioen en zijn ziek zijn is -relatief- zeer tijdelijk dus kost hij minder. En morgen is Franky slimmer geworden dan die werknemer die gisteren net iets slimmer was dan Franky. U moet uw bedrijf draaiend houden, uw pensioen is daarvan afhankelijk. Er is dus maar EEN keus en U bent niet de enige met die -gedwongen- keuze: het ontslag van de werknemer. Duidelijk: achter de chips-ontwikkeling staat een enorm sociaal probleem. Ik ben blij maar een simpel jongetje te zijn die dat probleem niet behoeft op te lossen.

Groetend,

Max van Loon