ECD failliet verklaard

Naar aanleiding van het bericht op AcoNet dat in de News Desk stond dat ECD failliet zou zijn, ben ik op vrijdagmiddag 26 januari 2001 naar de Kamer van koophandel Centraal Gelderland geweest. Ik heb daar een print meegekregen met de tekst:

In staat van faillissement verklaard bij vonnis d.d. 20-12-2000.

E.C.D. Computers B.V.

Elektronisch Contactcentrum Delft B.V. Patrijsweg 16 2289 EX Rijswijk (Z-H). Telefoon: 070-3072040

Curator: Mr. A.J.M. Schakel Haagweg 108 2282 AE Rijswijk (Z-H) Telefoon: 070-3906260. Dit dossier 27151317 valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

Tot zover het citaat. Een ieder die daar nog wat had staan (ter reparatie b.v.), doet er verstandig aan om z'n eigendommen veilig te laten stellen. Ook andere vorderingen kunnen natuurlijk bij de curator worden ingediend. B.v. reeds bestelde en (gedeeltelijk) vooruit betaalde goederen. Ik zal dat met de niet uitgekeerde Expo-prijs ook moeten doen.

Het is nu dus geen gerucht meer, maar een vaststaand feit helaas. Hopelijk vernemen we positieve berichten over de afloop van dit onverwachte stilvallen van deze Acorn/RISC OS dealer. Mijn excuses aan André v.d. Berg en het hoofdbestuur van de Big Ben Club dat ik deze mededeling hier plaats. Maar aan een langdurige periode van geruchten heeft niemand wat. Tot zover deze mededeling.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.