Big Ben Club, vereniging van gebruikers van Acorn computers

Raad van Afgevaardigden bestaat uit gekozen afgevaardigden van de regio's en komt jaarlijks minimaal 2x bijeen.

Hoofdbestuur bestaat uit dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) + 1 lid. Zitting hierin hebben:

Voorzitter Jos Ulijn 053 - 477 98 23

Secretaris Roel Boesenkool 075 - 641 19 81

Penningmeester Paul Porcelijn 023 - 536 37 88

Lid, ledenadministrateur Charles Deckers 040 - 205 22 38

Bereikbaarheid en informatie: email algemeen: postbus@bigbenclub.nl

Email adres redactie Asterisk: asterisk@pberg.demon.nl

Web Master adres: postbus@bigbenclub.nl

Web pagina: http://www.bigbenclub.nl

Inhoud en technische verzorging: Matt Hendriks

Statuten en Algemeen reglement worden aan leden gratis verstrekt.

Voor een extra exemplaar: stuur een briefkaartje aan de verenigingspostbus. Zie voor adres hieronder:

Voor vragen

p/a Dorpsstraat 16 1536 AG Markenbinnen

telefonisch: een van de hierboven vermelde telefoonnummers.

email: zie hierboven.

Rekeningnummers postgiro 24.16.403 t.n.v. penningmeester Big Ben Club.

Correspondentie

Technische vragen, vragen over advertentietarieven en alle andere correspondentie kunnen worden verzonden aan de voornoemde adressen.

Software Service coördinator

Charles Deckers tel. 040 - 205 22 38

Unicorn BBS system operator

Henri Derksen tel. 026 - 442 55 06

BBS De Randstad system operator

Frank de Bruijn tel. 070 - 3557975

IntAconet system operator

Frank de Bruijn

netboss@intaco.net>