M is C

een column van MC

UW STEM

Ik schreef al eerder dat een columnist de taak heeft zaken en ontwikkelingen te belichten. Onder andere het mogelijk overgaan van ons clubblad van papieren uitgave naar verschijning in digitale vorm, te downloaden via onze BBSen of via het internet.

Ik zal daar nu niet over schrijven, u kon het eerder vernemen van onze voorzitter Jos Ulijn in zijn artikel *Asterisk digitaal. Wel wil ik er op aandringen dat ú lezer uw wens kenbaar maakt want het is Belangrijk. Via onze BBSen middels een modem, als u dat hebt. Maar ook in ons blad, het is immers Uw blad, waarin úw stem klinkt. Laat u horen!

Die stem behoeft natuurlijk niet alleen te klinken inzake de verschijningsvorm van ons orgaan. Het zou ook een vraag kunnen zijn: hoe doe ik dit en hoe pak ik dat probleem aan. Zodat technici en/of non-technici kunnen antwoorden in de volgende aflevering. Een korte vraag, een iets langer antwoord (of antwoorden), in een rubriek bijvoorbeeld als er meer vragen zijn. Ik heb in het verleden gesteld dat ons blad niet alleen technisch moet zijn: wie geen snars verstand heeft van techniek en alleen wil weten hoe te starten, oproepen, mogelijkheden, opbergen, sluiten, wordt dan niet gehoord. Welnu, een rubriekje Vraag & Antwoord zou onze * nog meer gelezen maken. En hopelijk onbekenden met ons systeem over de drempel helpen. Nu middels een enquête (in deze of de volgende aflevering) wordt onderzocht hoeveel leden ook lid van de HCC zijn en of wij dus een gebruikersgroep binnen die HCC kunnen vormen, zou zo'n rubriekje een geweldige aandachttrekker voor ons systeem zijn.

Ik heb niet de illusie dat onze gebruikersvereniging even bekend zal worden als die van bij voorbeeld de DOS-gg binnen de HCC. Daar is het RISC OS te klein-verbreid voor -hoewel, als één der RISC OS computers in ons land wordt geassembleerd en er goede marketing is- maar wij moeten niet de fout begaan die enkele andere gg's maakten. Afgeven op de HCC vanwege overwegend aandacht voor het Windows-gebeuren maar zelf geen eigen stem laten horen of laten merken dàt er een eigen stem is. Uw wens, uw stem dus. Niet alleen voor de gewenste verschijningsvorm van onze Asterisk. Maar ook het invullen (en verzenden!!) van de enquête of u HCC-lid bent. Ons blad, onze club, in beide gevallen de vraag: Hoe verder. Laat merken hoe u er over denkt.

Het is BELANGRIJK!

Groetend,

Max van Loon