BBC en HCC - reactie

In het februari nummer geeft Paul Porcelijn een reaktie op mijn eerste stukje. Twee dingen hebben me daar gestoord.

Ten eerste: -citaat- Hij stelt voor om als BBC mee te liften met een van de vele gebruikersgroepen. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Het gaat om de laatse zin. Wat je hier zegt Paul, is dat mijn argumentatie totaal niet deugt. Dat kun je vinden en dat is je goed recht. Maar kom dan wel met je eigen argumentatie. Dat kan een serieuze diskussie openen.

Ten tweede: De HCC is een goed georganiseerde vereniging. De leden hebben een reglement opgesteld en het bestuur heeft dat maar te respekteren. Het bestuur heeft geen mening over wat wel en niet een goede gebruikersgroep is. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, beslist de vergadering over toelaten. En dat is een hamerstuk. Dus niets -citaat- het is zeker het proberen waard.

Tenminste, in de zin van: hopen dat ze erin trappen.

Jan Blok.