RISC OS WIMP programmeren

een beginnetje door Kees Grinwis

1. Inleiding

Achtergrond

Deze cursus / workshop is bedoeld voor personen die meer willen weten over de WIMP of, nog een stapje verder, zelf programma's voor de WIMP willen schrijven.

De nadruk in deze cursus ligt altijd op het zelf programmeren van de WIMP, een afkorting van Windows Icons Menus Pointer. De genoemde items zijn ook de basis van ieder desktop systeem.

Voorkennis

Een andere voorwaarde voor de cursist is bekendheid met een programmeertaal, deze cursus zal bijvoorbeeld niet ingaan op de BASIC specifieke features.

Wel zullen de meeste, zo niet alle, voorbeelden in BASIC getoond worden. Voor meer uitleg over BBC-BASIC verwijs ik naar de BBC-BASIC handleiding of voor mensen die al enige ervaring hierin hebben naar de WIMP cursus van Walter Schoonenberg. [1] Andere naslagwerken waar, zeer uitgebreid, gebruik van gemaakt zal worden is de 'RISC OS Programmers Reference Manual' van Acorn [2] , als je deze niet in het bezit heb kun je eventueel nog gebruik maken van StrongHelp manuals [3] .

Voordelen van de WIMP

Wat is nu eigenlijk het voordeel van het maken van een programma dat draait onder de RISC OS desktop en dus gebruik maakt van de WIMP? Een consistente gebruikers interface, met als gevolg het sneller kunnen begrijpen van een programma. Hiernaast biedt de WIMP ons ook nog eens de mogelijkheid om te multi-tasken. Dit houdt in dat meerdere programma's "gelijktijdig" van de computer gebruik kunnen maken.

Doel platform

Het lijkt misschien een beetje vreemd om dit in deze paragraaf te bespreken, zo vreemd is het echter niet. In de loop der jaren zijn er namelijk diverse versies van RISC OS verschenen, sommige bevatten slechts kleine bug-fixes van een versie (meestal de x.x? release) anderen bevatten aanpassingen voor de hardware (?.x? releases) of zelfs grote veranderingen in het besturingssysteem (x.?? releases).

Hoewel het mooi zou zijn om alle gebruikers van RISC OS te kunnen bedienen is het praktischer om te kijken welke versies het meeste gebruikt worden of welke versie van het OS de juiste features heeft.

Ter illustratie:

Het lijkt wel leuk om een programma dat met high- of true- colour werkt geschikt te maken voor RISC OS 3.1, enig nut heeft dit niet daar computers uitgerust met dit OS hier helemaal geen ondersteuning voor aanbieden.

Anderzijds is het niet verstandig om een programma wat algemene, dus niet machine specifieke, taken uitvoert expliciet geschikt te maken voor RISC OS 4. Nu komen alle gebruikers van RISC OS 3.x in de kou te staan, en wordt een grote groep (potentiële) gebruikers genegeerd.

Deze cursus gaat uit van RISC OS 3.1 als absoluut minimum, de hoofdreden hiervoor is dat bezitters van eerdere OS'en altijd naar RISC OS 3.1 (hebben) kunnen upgraden.

Referenties:

[1] RiscOS: De Window Manager (Deel 1 t/m 6), door Walter Schoonenberg. Asterisk apr-nov 1990

[2] RISC OS 3 Programmer's Reference Manual, Boek:Uitgegeven door Acorn Computers Ltd. (ISBN 1 85250 110 3) Digitaal: RISC OS Ltd (te vinden op Foundation RISC User en de manuals CD)

[3] StrongHelp WIMP manual, diverse auteurs. Te vinden op internet of Big Ben CD2.

Acroniemen:

* GUI - Graphic User Interface, de grafische gebruikers interface van een computer.

** SWI - Software Interrupt, speciale instructie van de ARM processor die het mogelijk maakt om met het OS te communiceren.