De *Asterisk wordt digitaal

Op de Raad van Afgevaardigden, in de bijeenkomst op 24 maart 2001, is aandacht gegeven aan het voorstel tot een digitale *Asterisk.

Ik denk dat de *Asterisk een van de kernactiviteiten van onze vereniging is, en dat je met de keuze voor een papieren of digitale vorm niet lichtzinnig moet omgaan. Dat was ook het uitgangspunt voor mijn bijdrage "*Asterisk digitaal?" in *Asterisk 19.1, van februari 2001. Onderweg naar dit overleg zette ik voor mezelf nog eens op een rijtje: de *Asterisk op papier is wel zo makkelijk. Zelf had ik echter geen enkele reactie ontvangen, ook niet van een mogelijke opvolger voor de huidige redacteur. Ik was zelf wel enthousiast over wat ik had gezien van de eerste probeerselen van Peter van den Berg, om de *Asterisk in digitale vorm te presenteren.

Peter bleek bereid de afweging te ondersteunen door een presentatie tijdens het overleg. Door met eigen meegebrachte apparatuur eenvoudig in te bellen bij "De Randstad", een van de door de vereniging gesteunde Aconet bulletin boards, haalde hij de *Asterisk van maart 2001 als HTML bestand op. Om die vervolgens met ons door te bladeren, gebruik makend van de browsers !Fresco en !Oregano. Maar het mooie is wel dat je de digitale *Asterisk op elk besturingssysteem kunt lezen, als er maar een browser (software om een web pagina te kunnen lezen) voor is. De presentatie verliep vlekkeloos. Het ziet er ook goed uit. Je "bladert" er makkelijk door heen; door de index makkelijker dan de papieren versie. Een aantrekkelijke bijzonderheid is dat je - als je verbinding kunt leggen naar Internet - meteen de links of e-mail adressen kunt benaderen, waar in een artikel naar wordt verwezen.

Peter heeft toegelicht dat het voorbereiden van een uitgave van de *Asterisk van 40 uur voor het gehele proces door de digitale versie kan worden teruggebracht tot een dag. Dat komt omdat de opmaak in belangrijke mate kan worden overgelaten aan de browser, en het verkeer van en naar de drukker plus het voorbereiden van de verzending niet langer nodig is. De vereiste bekwaamheid is makkelijker over te dragen, waar het opmaken van de *Asterisk nu veel ervaring, tijd en geduld vergt. De beheerder van "De Randstad", Frank de Bruijn, heeft zelf al het initiatief genomen, zijn programmatuur zodanig aan te passen dat je heel gemakkelijk de digitale *Asterisk kunt ophalen, via een modem verbinding. Zolang je maar je lidmaatschapskaart bij de hand houdt, want daar staat de gevraagde informatie op.

Het is (genoegzaam) bekend dat Peter met het Expo nummer zijn laatste papieren *Asterisk uitbrengt. Hij kan, met de ervaring van het uittesten van de HTML-versie, er uitsluitsel over geven dat de Digitale *Asterisk zeker één jaar door hem wordt verzorgd, als de keuze voor de digitale versie wordt bepaald. En mocht hij willen stoppen, dan zal hij dat 6 maanden tevoren kenbaar maken. Zo vrijwaart hij ons als vereniging voor onaangename verrassingen.

De huidige papieren versie is een vertrouwd product. Daar mankeert het ook niet aan. Het aanmaken en de verspreiding vergt zeer veel tijd; Peter wil dat na 5 jaar niet meer opbrengen. Voor opvolging heeft hij één voorzichtige uiting van belangstelling ontvangen. Peilingen onder leden geven het beeld dat de bezwaren tegen een digitale versie niet onoverkomelijk groot zijn. Zeker is dat de presentatie van Peter van de digitale *Asterisk met veel enthousiasme werd ontvangen en geen problemen opriep, waar geen oplossing voor gevonden kon worden.

Zeker, de *Asterisk lees je straks van achter de computer. Als je een artikel toch op papier wilt lezen, vraagt dat een extra handeling: een afdruk maken. Een eigenschap van een browser is dat een afdruk van de ene naar een volgende pagina er niet altijd goed uitziet. Voor de digitale *Asterisk is nodig een computer - als het een RISC OS computer is, een met tenminste RISCOS 3.1 en 4 Mb intern geheugen, een modem, en software die als freeware verkrijgbaar is (!Connector en bv. !Fresco). Dat sluit de leden met 8-bits Acorn computers uit. Overwogen is dat deze met een andere computer, en anders op regio-avonden, de *Asterisk kunnen verkrijgen.

Na ampel beraad heeft de Raad van Afgevaardigden besloten, dat met de Expo uitgave de *Asterisk op papier zal eindigen, en per direct wordt opgevolgd door de digitale versie. Deze beslissing is in meerderheid genomen, nadat enkele afgevaardigden kenbaar maakten, te hechten aan een papieren versie, bang ook voor ledenverlies. Maar ook is de *Asterisk in zijn nieuwe vorm veel minder bewerkelijk, zal niet langer beslag op een flink stuk van de begroting worden gelegd, en gaan we er in actualiteit en gebruiksgemak op vooruit. En zoals werd opgemerkt: we zijn niet voor niets een computerclub. De digitale *Asterisk kan voorlopig alleen bij "De Randstad" worden opgehaald. Peter legt elders in deze uitgave uit, hoe dat in zijn werk gaat. Het is immers een uitgave voor onze leden. Op termijn kan de beschikbaarheid via de website van de vereniging worden onderzocht, dan wel of hier bv. een korte introductie verschijnt van de nieuwste *Asterisk, met vermelding van artikelen en onderwerpen.

Ik meen dat we ons met deze beslissing hebben verzekerd van blijvend leesplezier en een eigentijds medium voor het uitwisselen van kennis, ideeën en meningen binnen onze vereniging. Er is genoeg waar we nog over moeten nadenken of wat verder moet uitgewerkt. Denk maar eens aan de mogelijkheid van een CD-ROM met alle digitale *Asterisken van het afgelopen jaar - met een één-druk-op-de-muis inhoudsopgave. We gaan zo een boeiende en uitdagende toekomst tegemoet.

Tot slot: Peter, bedankt. Voor je testwerk, en het enthousiasme en de toewijding waarmee je ook dat doet. Bedankt ook dat je bereid was, ook voor de digitale *Asterisk te willen blijven zorgen.

Jos Ulijn, voorzitter