De RISCOS Expo 2001 komt er aan! (2)

Zoals reeds eerder gemeld, zijn de voorbereidingen voor de tweede RISCOS Expo in volle gang! Tal van mogelijke exposanten zijn uitgenodigd en de eerste aanmeldingen komen binnen.

Sponsors

In ieder geval zullen Desk uit Rotterdam en XAT uit Oss weer aanwezig zijn. Bovendien steunen zij als sponsor de Expo weer. Wij stellen dit zeer op prijs, immers deze sponsoring biedt ons de mogelijkheid om het kwaliteitsniveau op een hoog peil te houden. Iets wat blijkens de vorig jaar gehouden enquête door veel bezoekers zeer wordt gewaardeerd.

En verder...

hebben R-comp, de ARM-club, Archive en Riscstation als eersten laten weten weer graag te komen. Het "nieuwe" Photodesk Ltd heeft voor het eerst ook belangstelling getoond. Verder rekenen we er wel een beetje op dat MicroDigital Europe in staat zal zijn om de Omega te demonstreren, de voortekenen lijken gunstig, maar nog niets is zeker.

Poster

Henk Huinen heeft -inmiddels een traditie- weer een nieuw, fraai posterontwerp gereed. Anders dan anders, maar toch heel herkenbaar. Wacht maar af! Wanneer er regio's zijn die graag enkele exemplaren van de nieuwe poster voor promotiedoeleinden ontvangen, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 april. We kunnen daar dan met de oplage nog rekening mee houden.

Organisatie

De Expo organisatie bestaat dit jaar uit Aad Bezemer en Matt Hendriks. Per e-mail bereikbaar via: RISCOSexpo@care-it.demon.nl of aw.bezemer@wxs.nl.

Dus zet in je agenda: RiscOS Expo 2001 - 16 juni - hotel Mercure te Nieuwegein