M is C

een column van MC

De laatste tijd daalde constant de waarde van aandelen van vrijwel alle Amerikaanse computer fabrikanten en hun toeleveranciers. De angst bestond dat de Amerikanen de Europese fabrieken in hun daling zouden meenemen.

Welnu, op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet zo dat de Europeanen even sterk dalen als de Amerikanen maar de daling heeft zich ingezet. De met die daling van omzet verband houdende verhoging van de Amerikaanse rente is te weinig om duidelijk effect te hebben. Ook de ECB heeft de rente aangepast, naar omlaag. En evenals de actie van Alan Greenspan, is ook dat onvoldoende. En dat gebeurt nu net dat het RISC OS-gebeuren weer wat opleeft. Nu de prijzen van de Intel- en aanverwante dozen zullen dalen, zal het voor de ROS fabrikant èn detaillist veel moeilijker worden. Niet alleen voor wat betreft het prijspeil maar vooral de verkoop aan... Neen, niet aan ons, getrouwen; ik verwacht dat, na enige aarzeling, dié afzet wel zal meevallen. Neen, ik bedoel de verkoop aan... nieuwelingen voor het ROS-kamp.

Vooral zij zullen worden over getrokken als de prijs van het ROS-product duikt beneden die van de Intels. En juist de nieuwelingen zijn belangrijk voor de kracht van ons systeem en de daarmee gepaard gaande aanpassingen aan wat de industrie aan vernieuwingen heeft te bieden. Want aan die vernieuwingen schort wel het een en ander. Ik heb het al eerder gezegd: voor het computer-gebeuren komt het gevaar vanuit de US.

Ik vrees dat dit niet alleen het computer-gebeuren aangaat: de Europese auto-industrie heeft nog maar 4 groten. Als Nederland besluit de MKZ-vaccinatie weer in te voeren en zij krijgt de EU mee, dan sluit de US haar grenzen. En wat denkt u van de vliegtuig industrie: grote orders gaan richting West. Als de US Federal Reserve binnen, laat ons zeggen een half jaar de waarde van de dollar wederom een half punt laat dalen en onze Wim Duijsenberg verhoogt de EU-rente om daarmede aan te tonen dat de Euro sterker is dan de US-dollar, is dat best wel goed om de belegger aan te trekken.

Maar het betekent tevens dat de consument z'n spul buiten die EU gaat betrekken. Want dáár is 't goedkoper. En, laat ons eerlijk zijn, dat doen wij, computeraars óók. En ja, dat doet weer pijn bij onze verkoop-kanalen die op hun beurt niet geneigd zijn de prijs te laten dalen. Ge ziet: een vicieuze cirkel. Net als Yin-Yang: de een ontvlucht de ander maar kan niet zonder, probeert zelfs die ander te omhelzen.

Groetend,

Max van Loon