Scherm versus papier

Papieren tekst beter dan van beeldscherm?

Onlangs zag ik in een tijdschrift een artikeltje staan over het gebruik (of misbruik) van beeldschermen om tekst te lezen. Dit artikel verwees naar een onderzoek gedaan door de Ohio State University met enkele honderden studenten.

Een groot deel van dit artikel ging boven mijn pet, doch de strekking van het verhaal was duidelijk: "Ondanks dat in het bedrijfsleven en in opleidingsinstituten veelvoudig van beeldschermen gebruik wordt gemaakt bleek dat de studenten die de tekst op papier kregen voorgeschoteld de tekst sneller konden lezen en de inhoud beter hadden opgenomen dan hun medestudenten, die dezelfde tekst op het beeldscherm moesten lezen".

Volgens de onderzoekers zou het waarnemingsmechanisme van het oog bij het lezen van tekst op papier anders reageren dan bij lezen van tekst op het beeldscherm. De schrijver van het artikeltje onderbouwde dit met een stukje tekst, voor een deel met zeer medisch /technische termen en voor een deel -met naar mijn mening- wat kretologie.

Charles Deckers

naschrift redactie:

Met RISCOS computers was de uitkomst waarschijnlijk anders geweest. De leesbaarheid op het scherm is een factor die niet onderschat mag worden.