Het gebruik van RiScript

vervolg op de introductie door Jeroen Medema

Nadat ik de vorige keer iets geschreven heb als introductie over RiScript, wil ik nu iets meer ingaan op het gebruik van RiScript. Hierin wil ik eerst kijken naar de systeemeisen, het gebruik op RISC OS, de verschillende applicaties waaruit RiScript bestaat, bekijken van en navigeren door files, hyperlinks en bookmarks, en file-, document- en pagina-informatie.

De volgende keer wil ik dan ingaan op fonts, export vanuit RiScript (draw files, tekst), PDF generatie, en printen. Ook komt dan het programmamenu in de iconbar aan de orde. Ik voorzie daarna nog zeker één artikel, namelijk over de architectuur van RiScript. Voor hen die de laatste versie van RiScript hebben, zal dit artikel niet veel toevoegen aan hun kennis, omdat dit veelal overeenkomt met wat er in de gebruikershandleiding staat.

Systeemeisen

De eisen die aan het systeem waarop RiScript moet draaien gesteld worden zijn niet groot: er moet RISC OS draaien, de nieuwe windowmanager moet draaien (vanaf 3.98, nesting is essentieel), en er moet voldoende geheugen zijn. Dat laatste is uiteraard afhankelijk van de files die bekeken of gemaakt worden; de regel is wel dat hoe meer bitmap-plaatjes per pagina, hoe meer geheugen er nodig is. We raden aan om minstens 8M te hebben, en 16M werkt al een stuk prettiger. Ook een StrongARM is fijner, maar niet nodig. RiScript kan vanaf de floppy gebruikt worden, maar 4M op een harde schijf is wel veel praktischer. Het programma zelf is niet zo groot, maar de extra ruimte wordt gebruikt voor de geconverteerde fonts.

RISC OS

Het feit dat RiScript voor RISC OS geschreven is, betekent ook dat we wat betreft user interface zoveel mogelijk bij RISC OS willen aansluiten. We hebben dus ook de zogeheten context-gevoelige helpteksten in samenwerking met !Help, waarin elk belangrijk element in de user interface voor de gebruiker met wat woorden in aan apart window toegelicht wordt.

Voor veel opdrachten die aan RiScript gegeven kunnen worden geldt dat er een knop voor is, een menu-item, en ook nog een keyboard shortcut. Voor ieder wat wils, en (uiteraard) aansluitend bij de conventies op RISC OS.

De Applicaties

RiScript bestaat uit twee applicaties en twee plug-ins. De twee applicaties zijn !RiScript en !ScripTerm. De !RiScript (met z'n plug-ins) is voor het renderen van PostScript en PDF, het printen, en het genereren van tekst, draw-files en PDF. De tweede applicatie is een hulpprogramma voor hen die directe communicatie met de PostScript-engine willen. Het is met !ScripTerm mogelijk direct PostScript in te voeren, hetgeen dan ook onmiddellijk geïnterpreteerd wordt. Ook de feedback vanuit de engine is duidelijker. Dit alles kan heel handig zijn bij het ontwikkelen en/of debuggen van PostScript, bijvoorbeeld als je, vanuit een programma, je eigen EPS wil genereren. Maar toch de belangrijkste applicatie is !RiScript met z'n twee plug-ins: !DSCript en !PDFront.

Kijken en Navigeren

Voor de meeste gebruikers is dit toch het belangrijkste wat er met RiScript kan: het kijken naar en navigeren door PostScript en PDF-files. En dit is heel eenvoudig. Aangenomen dat de files het goede type hebben, kan - vanaf het moment dat RiScript door de files gezien (geboot) is - met een dubbele klik op de file deze geladen worden (slepen naar het RiScript-icon op de iconbar kan ook). We krijgen dan een window als volgt:

Bovenaan het window zien we de zogeheten navigatiebalk. Hierin zien we informatie over het document, en kunnen we makkelijk navigeren. Van links naar rechts zien we daarin:

1. Pagina's (huidig geselecteerde pagina + het aantal pagina's, als dat bekend is)

2. Stop interpretatie (sluit de file af)

3. Ga naar de eerste pagina van dit document

4. Na naar de vorige pagina van dit document

5. Ga naar de volgende pagina van dit document

6. Ga naar de laatste pagina van dit document

7. Ga naar vorige geselecteerde pagina (à la browsers, dus ook mogelijkerwijze een andere file)

8. Ga naar volgende geselecteerde pagina (zie 7)

9. Filetype (PDF, PostScript, PostScript DSC, EPSF, Binary font)

Onder knop 1 zit ook een 'goto' window, waarmee makkelijk naar een specifieke pagina gesprongen kan worden.

Onderaan het window zien we de statusbalk. De bestaat uit de volgende stukken (wederom van links naar rechts):

1. Huidige schalingsfactor

2. Huidige papiergrootte en -oriëntatie

3. Huidige papierrotatie

4. Huidige interpretatiestatus; geeft aan wat RiScript aan het doen is.

Zowel de schalingsfactor, de papiergrootte en -oriëntatie, als de rotatie kunnen gewijzigd worden, zodat een zelfde pagina er heel anders uit kan zien. In de interpretatiestatus staat meestal "Ready" of "Processing" maar soms ook informatie over dingen als het feit dat er een font wordt geconverteerd.

Dit is eigenlijk alles wat je voor een eenvoudig gebruik van RiScript nodig hebt. Bij PDF-files heb je mogelijkerwijs ook nog hyperlinks en bookmarks.

Hyperlinks en Bookmarks

In PDF files heb je naast de gewone mogelijkheden om door een document heen te lopen ook nog hyperlinks. Deze kunnen je naar een andere plaats in hetzelfde document laten springen, maar ook eventueel naar een ander document (dan zijn de documenten gelinkt). Je merkt of er ergens een hyperlink is doordat de pointer van vorm verandert als je op zo'n hyperlink bent.

Naast hyperlinks zijn er dus ook nog bookmarks. Dit is een lijst met verwijzingen waarmee je snel op een bepaalde pagina kan komen. Het komt bijvoorbeeld voor dat de inhoudsopgave als een lijst van bookmarks beschikbaar is. Hiermee kan je dan makkelijk op de goede pagina komen. Bookmarks zijn te vinden via het menu > document > bookmarks. Een voorbeeld staat hieronder:

Informatie

Naast dat er hyperlinks en bookmarks zijn, kan je ook informatie over de file, over het document, en over de pagina bekijken (menu > file > info, menu > document > info, menu > page > info). De file-informatie is zoals je die ook van de RISC OS filesystemen krijgt - niks nieuws dus, maar soms wel erg handig. De documentinformatie is afhankelijk van het type document, en kan dingen bevatten als auteur, datum, bounding box, versie, et cetera. Vooralsnog is voor een pagina alleen zijn bounding box beschikbaar. Naast dit hierboven is het ook mogelijk de fonts in een file in een lijst te zien en voor PDF-files de zaken die je met zulk een file mag doen (bijv. of je wel mag printen of kopiëren), onder menu > document > permissions.

Afsluiting

In vogelvlucht hebben we nu een aantal zaken van het gebruik van RiScript gezien. Waar ik het de volgende keer over wil hebben heb ik al geschreven, dus ik laat het hierbij. Tot de volgende keer!

Jeroen Medema