Van de ledenadministratie

In deze Asterisk* vindt U de landelijke ledenlijst van onze club. Net zoals voorgaande jaren heb ik in verband met het max. aantal karakters per regel moeten kiezen welke van de persoonlijke gegevens weggelaten moeten worden. Ik heb wederom gekozen om de straatnaam te laten vervallen. In het kolommetje 'Machine' staat aangegeven welk soort Acorn computer volgens mijn administratie in Uw bezit of in gebruik is. De betekenis is als volgt: T=Atom; E=Electron; B=BBC(+); C=Master/Compact; A=Archimedes (A300 t/m A5000); R=RiscPC/A7000.

Noot: Deze gegevens inclusief Uw adres en postcode zijn ook aan de bestuurders van Uw regio meegedeeld.

Tijdens een onlangs gehouden hoofbestuursvergadering heeft de meerderheid van dit bestuur beslist dat in 't geval U niets hebt aangegeven (voor wat betreft het al dan niet opgenomen worden in deze lijst) in het daarvoor bestemde vakje op Uw contributiebetaling 2001, er gekeken zal worden naar Uw opgave op de contributiebetaling van voorgaande jaren.

Klik hier voor de lijst.

Charles Deckers, ledenadministrateur (040-205 22 38)