De e-S en het e-R

De Big Ben Club heeft zoals elke vereniging statuten en een reglement.

De STATUTEN zijn notarieel vastgelegd en geregistreerd. Zij vormen het basiscontract tussen de leden van de vereniging. De laatste wijziging dateert uit 1991.
Het REGLEMENT vult waar nodig de statutaire regels in en aan. Het reglement kan makkelijker dan de statuten worden gewijzigd. Voor het laatst werd het reglement in maart 2001 aangepast.

Statuten en reglement zijn openbaar toegankelijk via de internetsite van de Big Ben Club <www.bigbenclub.nl>, in de vorm van een database in html-opmaak. Statuten links, reglement rechts van de streep. De statuten staan in originele volgorde en zijn doorgenummerd. Plaats en nummering in het reglement zijn hier bij aangepast.
Van de html-database is een printbare versie afgeleid. Deze is in draw-formaat om de kolomindeling en de integriteit te handhaven.

U kunt statuten en reglement dus online raadplegen of downloaden. Het uitprinten van zo'n groot html-document is echter lastig. Hebt u geen internettoegang en/of wilt u graag een papieren versie, dan kan dat. Op aanvraag kunnen leden van de Big Ben Club gratis een afdruk op papier krijgen. Niet-leden betalen f 5,- kopieer- en portokosten.
Stuur uw aanvraag per email aan <postbus@bigbenclub.nl> of per briefkaart aan de secretaris.

Paul Porcelijn