Director, onmisbaar
Dick Tanis gaat onvervroren door

De vorige keer hebben we de syntax van het DirectorIcon-commando uitgebreid behandeld.

Voordat we verder gaan, wil ik even het volgende mededelen: de ontwikkeling van Director is nu niet meer in handen van Nick Craig-Wood. Phillip Ludlam heeft de ontwikkeling van Director nu op zich genomen. Nick heeft wel aangedrongen dat nieuwe versies onder de General Public Licence gaan vallen en dat Director door meerdere mensen ontwikkeld moet worden. Phillip Ludlam heeft nu een project opgezet dat de ontwikkeling van Director moet voortzetten. Meer informatie over dit project is te vinden op http://director.sourceforge.net/ Op deze site is ook de nieuwe beta versie van Director te downloaden.

Deze keer gaan we het gebruik van speciale menu-vormen behandelen

Wanneer we bij een Director-commando (Option, DirectorIcon en DirectorFilter) een menunaam of een *commando moeten opgeven dan kunnen we ook een speciale vorm gebruiken om juist een *commando uit te voeren wanneer we eigenlijk een menu moeten opgeven of net andersom.

Director heeft de volgende speciale vormen:

Menu:<menunaam>
Dit roept een menu aan dat geopend wordt. Dit kunnen we gebruiken wanneer we een *commando moeten invullen bij een Director-commando.

Save:<pad>
Dit geeft een bewaarvenster waar we het opgeven pad mee kunnen bewaren.

Path:<pad>
Dit geeft de inhoud van het opgeven pad in een menu weer.

Command:<commando>
Dit kunnen we gebruiken om een commando uit te voeren.

Quit:
Dit stopt het programma Director.

Info:
Hiermee wordt het info-venster van Director geopend.

OldMenu:
Dit roept het oude gefilterde menu aan. Hier gaan we nog een andere keer op in.

MenuMenu:<pad>
Dit opent het Filer-menu met het opgeven padnaam als object. Dit commando is alleen voor intern gebruik.

Memoriser:
Hiermee openen we het Memoriser-menu van Director. Dit is het menu wat de laatste 15 gebruikte objecten toont.

Dynamic:<commando>
Hiermee kunnen we een dynamische menu mee aanroepen. De volgende keer gaan we dynamische menu's uitgebreid behandelen.

GSTrans:<commando>
Hiermee kunnen we commando's via GSTrans laten lopen. Dit betekent dat alle variabelen die we met het commando meegeven, vervangen worden door de inhoud van die variabelen. Daarna wordt het commando uitgevoerd.

We geven nu enkele voorbeelden van deze speciale vormen:

Option "Floppy" -sub "Path:ADFS::0.$"
Deze optie opent de inhoud van de floppydisk in een submenu. We kunnen beter deze optie gebruiken dan:
Option "Floppy" -path ADFS::0.$ omdat deze optie uitgegrijsd wordt als hij uitgevoerd wordt met een lege floppydrive.

Option "Hoofdmap" -sub "Command:Filer_OpenDir ADFS::4.$"
Deze optie opent de hoofdmap van de harddisk wanneer we op de optie klikken of wanneer we het sub-menu willen openen.

Option "Volume" -sub
Run Apps:Multimedia.Diversen.!Mixer"
Wanneer we op deze optie klikken of wanneer we het sub-menu willen openen dan wordt de applicatie !Mixer opgestart. Zie hieronder.

Hier hebben we nog een voorbeeld met Info:
Option Info -sub Info:

En natuurlijk hebben we ook nog Quit:
Option Stop
Command Quit:

Zo dit was het voor deze keer. De volgende keer gaan we het gebruik van dynamische menu's uitgebreid behandelen.

Dick Tanis (77:8500/100.4 op Aconet)
e-mail: dtanis@dune.demon.nl (weekend)
dtanis@mail.hzeeland.nl (di-vr)