Van BBCtape naar BBCimage
oftewel hoe Janny Looyenga zich bezig houdt

Met behulp van een geluidskaart en het programma BBC-Tape, geschreven door Robert Schmidt, beheerder van 'The BBC Lives!' (http://bbc.nvg.org/) mede-verbeteraar van BeebEm, een freeware BBC Emulator, kunt u (de files van) BBC en/of Electron tapes overzetten naar een PC en van daaruit een diskimage maken.

BBC-Tape, een Win32 DOS programma (dit opdat er lange filenamen ingelezen kunnen worden), is niet voorzien van mooie plaatjes, wel - kort en krachtig - zeer functioneel. Vanaf april 2001 is het in de Public Domain geplaatst, maar verkeert nog wel in een experimentele vorm. Volgens de schrijver zou je het een Beta versie kunnen noemen, waar anderen het mogelijk een Alpha versie zullen vinden...

Alvorens aan de slag te gaan, moet u zorgen, dat er een cassette recorder of een walkman (een simpele is prima) aangesloten zit op de PC geluidskaart. Het aansluiten geschiedt door de Line Out van de cassette-recorder aan te sluiten op de Line In van de geluidskaart, of bij de walkman de koptelefoon uitgang te verbinden met de Line In van de geluidskaart. Bij elke geluidskaart kaart zit wel een programma om het geluid te sampelen: het analoge geluid wordt opgenomen en omgezet naar digitaal. Eén van die programma's is wave-studio. Naast het eigenlijke sample programma heb je echter ook nog een volume-regelaar nodig, bv audio-mixer.

Met het omzetten van analoog naar digitaal geldt voor geluid dat een hogere resolutie beter klinkt, maar in dit geval is gekozen voor een lagere resolutie (22050 Hz / 8 Bit / mono / unsigned), omdat het geluid op de cassette een beperkt frequentie gebied heeft (1200 en 2400 Hz) en om de grootte van de bestanden beheersbaar te houden. Eerst het geluidsniveau goed instellen met de volume-regelaar (line in) in de mixer. Kies dan opnemen, dat is meestal de button met de rode stip. Tijdens het sampelen moet de geluidssterkte (het piekniveau) beslist niet op 100% komen, dat heeft onherroepelijk één of meerdere 'bad blocks' tot gevolg. Als het gesampled is met de 'save as' optie saven als .raw bestand.

Er kan een hele tape met meerdere files gesampled worden. Na het sampelen maakt BBC-Tape er individuele files van. Als bestanden op de tape dezelfde naam hebben (bestanden op tape kunnen nl dezelfde naam hebben, daar ze één voor één op volgorde uitgevoerd worden), zorgt het programma ervoor dat de naam met ~1, ~2, ~3 wordt weggeschreven. Van de gesampelde tape is Gomoko als voorbeeld gekozen. Gomoko werd gomoko.raw [2037856] dat met BBCtape omgezet gaat worden naar een DOS bestand. Beschikbare commando's (die tevoorschijn komen als u alleen bbctape intikt):

Bij het voorbeeld ' bbctape -c -s gomoko.raw ' ziet u dat eerst de parameters en daarna de naam van het .raw bestand moet worden ingetikt. Het ontstane bestand GOMOKO [6241] wordt niet vergezeld van een .inf file, wat nodig is om een diskimage te maken. Een .inf file bevat nl de naam, het laadadres, het executieadres, de lengte en evt de crc check van het over te zetten file. Met een tekstverwerker kunt u zelf een .inf file maken.

De gegevens staan vermeld in het door BBC-Tape gegenereerde file, dat u met het groter dan > teken <naam>.txt tijdens het decoderen met -s op schijf kunt laten zetten. Een voordeel van deze methode is dat je zo kunt zien welke bestanden een 'bad block' hebben en derhalve niet bruikbaar zijn. Deze files kunnen dan opnieuw gesampled worden.

NB:
Als de tape zelf 'bad blocks' bevat, is er niets mee te beginnen. U kunt wel proberen de kop van de cassette recorder te reinigen.

De laatste regel is te gebruiken voor het .inf file, de vlag is niet nodig. De lengte 1861 staat in HEX vermeld en kan zo blijven staan. De optie bbctape -c schrijft de gegevens in 1 regel in xbeeb formaat naar een _CATALOG_ file, wat voor ons doel niet helemaal geschikt is. Daarom gaan we deze gegevens nog enigszins veranderen.

"GOMOKO" ffff0e00 ffff8023 1861 0"GOMOKO"
wordt
GOMOKO ffff0e00 ffff8023 1861

BBC Explorer zet de file automatisch in de $ directory, wilt u een andere, dan kunt u die gewoon invullen (1 karakter). Save de regel als <naam>.inf, hier: GOMOKO.inf (het .inf file moet wel dezelfde naam krijgen als het bestand waar het bijhoort). Vervolgens kunt u BBC Explorer van Laurie Whiffen inschakelen, die van de twee files (GOMOKO en GOMOKO.inf) een bbc diskimage maakt.

In het kort:

Zorg dat er 2 open schermen op je scherm staan, de 'van' en 'naar', dan hoef je alleen maar het geheel op te pakken (selecteren) en neer te leggen (op je nieuwe image file)!

Zie ook:

'Het maken van een BBC diskimage (mbv BBC Explorer)' in de *Asterisk van december 2000 en in Atom Nieuws, jaargang 19, nummer 3.

Janny Looyenga.
Aconet: 77:8500/302.25
email: janny@catslair.demon.nl

Naschrift:

Het besproken BBC-Tape programma betreft versie 0.91. Robert Schmidt deelde mij mede dat hij gestopt is met het verdere ontwikkelen, maar dat Wouter Scholten (http://home.wanadoo.nl/~wouter .scholten/bbc/bbc-etc.html) het overgenomen heeft en inmiddels versie 0.95 (aantal aparte tape utilities verpakt in een zip bestand) op zijn homepage heeft staan. Het zijn echter sources die nog gecompileerd dienen te worden.