Een markant figuur en zijn bedrijf
Geschreven door dhr. Feiko Bouman op verzoek van de redactie

Nadat het er aan het eind van het vorige jaar al even op had geleken is dit voorjaar het doek definitief gevallen voor ECD computers. Nu is het algemeen bekend, dat er in het wereldje van de IT en de PC handel een moordende concurrentiestrijd heerst, waarmee dergelijk sluitingen aan de orde van de dag zijn en daarmee, helaas, niet bijzonder genoeg om bij stil te staan.

Voor ECD moet op deze plaats echter een uitzondering gelden. Het was haar oprichter, André van den Berg, die de BBC computer commercieel in Nederland introduceerde en daarmee aan het begin stond van Acorn, RISC OS en alles wat daarmee samenhangt in ons land en het is heel goed mogelijk, dat met name door zijn inzet, zeker in het begin, de kring van RISC OS gebruikers in Nederland uiteindelijk aanzienlijk groter is dan een zeer klein groepje "freaks", die toevallig vanuit Engeland hiermee kennis zouden hebben gemaakt. Dhr. van den Berg heeft aan de wieg gestaan van de "Big Ben Club", die hij in het verleden altijd ruimhartig gesteund heeft. Hij heeft met veel energie geprobeerd computerend Nederland te overtuigen van de, ontegenzeglijk, superieure kwaliteiten van RISC OS en was daarbij altijd royaal met zijn spullen, ook tegenover zijn klanten overigens.

Daarnaast heeft hij steeds weer geprobeerd die eigenwijze Engelsen bij Acorn te overtuigen van de mogelijkheden van hun eigen produkt, er is meer dan de educatieve markt tenslotte, tevergeefs zoals wij weten. Na het plotselinge einde van het "Phoebe" project behoorde hij tot de eerste initiatiefnemers, die geprobeerd hebben een doorstart mogelijk te maken. Het heeft daarbij niet veel gescheeld, of de produktie was in ons land weer opgestart. De directheid van zijn optreden viel niet bij iedereen in de smaak, daar kan je wat mee of niet, maar hij was daarmee ook rechtlijnig in zijn doelstelling, n.l. het promoten van Acorn en RISC OS en daaraan werd alles ten dienste gesteld.

Al het bovenstaande in aanmerking genomen lijkt het mij terecht, dat er hier nog even aan ECD en André van den Berg herinnerd wordt.