Een (half) jaarindex
een nieuwe (?) faciliteit, door de redactie

Een jaarindex leek mij een zeer nuttige uitbreiding van de digitale Asterisk*. Een tijdje heb ik er mee rond gelopen, hopend op een goed idee. Tijdens een regio-bijeenkomst in Rijswijk kwam Kees Grinwis met een dubbel idee: een index met alle artikelen van dat jaar plus de mogelijkheid om door alle edities van het hele jaar te wandelen alsof het een ingebonden tijdschrift is. Na wat heen en weer gepraat en thuis nog veel meer proberen heb ik een halfjaar index gemaakt die op de eerste 5 nummers van 2001 goed werkt.

De index bestaat uit een bestand dat "inhoud" heet en een directory met de naam "halfjaar". In die directory zitten nog twee bestanden die "lijst" en "menu" heten. Het geheel is als een

met de titel 'nieuw' te vinden in de directory 'club'. De hele zaak bij elkaar is ongeveer 6 Kb groot. Ja, u leest het goed, het is alleen maar werk en de hoeveelheid data is te klein om over te praten. Maar als de nummers van 2001 zich niet in de juiste directories bevinden dan werkt het niet. De naam van de directory waar 2001 inzit doet er niet toe, maar de subdirectories waar de maandedities inzitten moeten vastgestelde namen hebben. Voor het eerste nummer is dat 19-01, voor het tweede 19-02, enzovoort. Voor de duidelijkheid even een plaatje.

In deze subdirectories moet alles geordend zijn zoals het ook ontvangen is: niet gecomprimeerd of nog weer andere directories. Om ook dat aanschouwelijk te maken weer een plaatje.

Als alles netjes opgezet is, kan de browser gestart en de file "inhoud" aangeklikt worden. Dan verschijnt er een venster met aan de bovenzijde een smal menu met de jaargang, het woord "Index" en verder 01, 02, etc. tot 05. De rest van het venster bestaat uit een lijst met de titels van alle artikelen die in dat halfjaar verschenen zijn. Dat ziet er zo uit:

Aanklikken van een titel laat het artikel verschijnen in een apart venster, de indexpagina blijft gewoon staan. Aanvankelijk liet ik het artikel openen in het indexvenster, maar dat is onpraktisch omdat de index dan opnieuw opgeroepen moet worden. Op zich niet erg, maar omdat alle artikelen van hetzelfde onderwerp bij elkaar staan en de index weer bovenaan opent, moet voor het volgende verhaal over hetzelfde onderwerp weer met het venster gescrolld worden. Alle titels staan op alfabet, totdat er van een onderwerp meerdere zijn, dan staan ze bij elkaar.

Verder kan een van de cijfers in het topmenu aangeklikt worden en dan verschijnt in het indexvenster de editie van dat nummer. Die gedraagt zich dan verder alsof het helemaal op zichzelf staat. Met een klik op "Index" in het menu komt de lijst weer terug. Het geheel lijkt op een ingebonden tijdschrift, met dien verstande dat gebruik makend van de voordelen van HTML kriskras door alles heen gelezen kan worden. In de lijst kan ook gezocht worden met Find (F4) om op die manier het gezochte te vinden. Zo kan er bijvoorbeeld naar de ledenlijst gezocht worden en zodra die geopend is, in dat bestand ook een bepaalde naam naar voren gehaald.

Bij de echte jaarindex die uiteraard pas in december of januari gemaakt wordt zal ik zorgen voor een betere indeling waarbij de lidwoorden niet meetellen. Dan kan deze halfjaar uitgave weggegooid worden. Het is dan ook een betaversie, en eigenlijk breng ik hem nu al uit in de hoop dat er nog wat suggesties binnenkomen. Heeft iemand een goed idee?

Veel leesplezier!
Peter van den Berg
asterisk@pberg.demon.nl