M is C een column van MC

In een van de laatste uitgaven van het Amerikaanse Newsweek -hoewel, Amerikaans?, het is dacht ik een uitgave van Rupert Murdoch- las ik een zeer interessant artikel.

Het artikel "Religion and the Brain" behandelt de vraag of God in ons hoofd zit. Eerst wordt uitgelegd welke delen van de hersenen - "kwabben", "lobes" in het Engels- welke functies hebben. Eén onderdeel van het artikel interesseerde de computeraar in mij buitengewoon: de organisatie van het brein. Zo ziet de mens niet met z'n ogen maar met een bepaalde lobe van de hersenen. Een hoeveelheid lichtintensiteit wat op een bepaald punt van het netvlies valt, wordt omgezet in een 'stroompje' van sterkte x en frequentie y. Dat stroompje wordt middels een kabel, de nervatuur, verstuurd naar het ontvangpunt van ons brein en vandaar, ook weer via kabeltjes doorgezonden naar de lobe die speciaal is toegerust om die specifieke lichtstroompjes te ordenen en te 'vertalen'.

Het was de Amerikaanse neuroloog Dr James Austin, zoals veel wetenschappers Zen-beoefenaar, opgevallen dat hij het gevoel en het begrip 'tijd' min-of-meer automatisch kon 'verliezen' tijdens zo'n Zen-sessie. Buiten de Zen kon hij dat ook, maar dan bewust gestuurd. Hij beredeneerde dus dat het kennelijk mogelijk was om de verbinding met de lobe die de begrippen ruimte en tijd bestuurt -de superior parietale lobe- te verbreken. De stekker er uit trekken! Het bleek ook mogelijk de stekker in een ander stopcontact te steken en toch de juiste verbinding te krijgen.

Iets dergelijks is bij mij ook gebeurd; ik heb namelijk jaaaaren geleden een hersen-operatie ondergaan als gevolg van zwaar hersenletsel. In de periode van herstel kon ik onder meer niet goed rekenen. Bij een onderzoek enige tientallen jaren later bleek dat de oorspronkelijke verbinding verbroken was en bleef doch dat het contact via een omweg hersteld was. Wat veroorzaakte dat het juiste antwoord een iets langere tijd nodig had.

Wel, het lijkt mij toe dat, wanneer wij vinden dat onze computer er langer over doet, dan kàn sprake kan zijn van een omweg. Misschien door een -tijdelijke- blokkering vanwege een prioriteits kwestie of als gevolg van slijtage. Computer technologen zullen dit fenomeen zeker veel beter kunnen uitleggen en verklaren; ik wil met mijn verhaal alleen aangeven dat er niet zo heel veel verschil is tussen onze 'technische' computer en die in ons hoofd. Alleen, die in ons hoofd kan werken met een variabele snelheid: langzaam, ontzettend snel, afhankelijk van...? Kortom, kan zich naar gelang de omstandigheden beter organiseren dan het technische ding.

Maar ja, die van ons heeft dan ook een ontwikkeling van enige honderden miljoenen jaren achter zich! Heeft ook geen last van falende stroomvoorziening of software. Wederom kortom: beter georganiseerd! Alleen... die van ons heeft last van virussen zoals de "dementia", de "Parkinson" en de "Huntingdon". En ook die hebben zich beter georganiseerd: tegen uitroeiing.

groetend, Max van Loon