Stamboom
hoe Paul Porcelijn een boom opzet

Het was allerminst zo gepland, maar op zekere dag kreeg ik het in mijn hoofd om onze familiestamboom op een rij te zetten.
Nu heb je daarvoor natuurlijk tal van gratis en/of betaalde programma's in de Dos/Windows wereld, en !Ancestry voor in ons eigen zwembadje, maar in eerste instantie ging mijn aspiratie minder ver. Gauw zelf iets in elkaar knutselen, dacht ik. Een spreadsheet ligt bij deze doe het zelver dan het meest voor de hand. Ik nam !Eureka, ten eerste omdat ik daar redelijk in thuis ben en ten tweede vanwege de goede uitwisselbaarheid met Excel.

Ik bouwde de stamboom op van links (1e generatie) naar rechts (6e generatie). Per generatie 2 kolommen: links de naamdrager, rechts zijn/haar echtgenoot. Per persoon 1 rij. Alle personen netjes in volgorde

Daarna netjes een hokje om elk echtpaar (in !Eureka heel makkelijk) en passende verbindingslijntjes (ook niet echt lastig), klaar! Het resultaat paste verkleind nog net leesbaar op een velletje A4 en oogde goed.

De volgende dag voegde ik links kolom 1 toe, met al die lettercodes. De lengte van de string geeft de generatie aan: AAA = 3e generatie. De letter geeft de geboortevolgorde aan: ABA = 1e kind van 2e zoon. Ik koos letters in plaats van cijfers, want dat geeft ruimte voor meer dan 9 kinderen. Bovendien kan dan met hoofdletter/kleine letter het verschil worden aangegeven tussen naamhouder (A) en echtgenoot (a). Dat gaat mis bij hertrouwen, wat ik heb opgelost door tussen opeenvolgende kinderen wat reserveletters te laten: 1e kind = A, 2e kind = D. A kan dan bij 3 vrouwen kinderen hebben. Eerst vrouw Aa daarna Ab en dan Ac. Vervolgens is dan bijvoorbeeld Ad de man van AD, de zuster van AA.

Het alfabet telt genoeg letters voor deze methode, al is het wel vervelend dat (bij nog levende verwanten) toekomstig hertrouwen kan nopen tot "herletteren" van een stukje stamboom. Deze letter-methode heeft als voordeel dat nieuwe naamdragers makkelijk kunnen worden tussengevoegd (en hun 1e echtgenoot ook). De database hoeft dan niet hernummerd te worden. Dat zou anders wel moeten, om na tijdelijk sorteren op voornaam e.d. de oorspronkelijke volgorde te kunnen herstellen.

Volgende taak was het fatsoeneren en automatiseren van de relaties tussen de personen. Het bleek aantrekkelijk om de basistabel te scheiden van de "grafische" stamboom: twee gekoppelde spreadsheets. Om de echtparen hoeven geen hokjes als je de layout wat ruimer neemt. Dan kun je de verbindingslijntjes maken met bar en underscore, dus | (Alt+124) en _ (Alt+95) zodat alles in asci kan. Makkelijk opzij en omlaag te kopieren/repliceren in een spreadsheet.

Mooi mooi mooi, maar nu werd het toch wel tijd om ook eens naar de opbouw van een Gedcom te kijken, om de aanpak wat te veralgemeniseren. Alle genealogische bestanden horen immers via het gedcom-formaat uitwisselbaar te zijn. Na enig zoeken vond ik op het Internet wat documentatie. Gedcom files blijken uit 2 gekoppelde databestanden te bestaan: een personen-lijst en een gezinnen-lijst. Daarmee wordt het echtscheidingsprobleem opgelost. Een persoon kan immers in verschillende levensfasen gekoppeld zijn aan meerdere gezinnen. Het bleek vrij simpel om in mijn spreadsheet kolommen met gedcom codering tussen te voegen. Mijn stamboom-spreadsheet kan dus als gedcom-bestand worden geëxporteerd.

Is je belangstelling gewekt? Hoho, ik moet aan mijn knutseltje nog wel wat fatsoeneren, anders kun je er niet mee overweg. Maar inmiddels breekt de zomer aan. Eerst trek ik nu de wijde wereld in. Computerloos. In de herfst knutsel ik weer verder.
Wordt vervolgd...