Director, een onmisbare applicatie
Dick Tanis gaat met frisse moed verder

Het is een paar maanden geleden dat we het laatste artikel hebben gehad over Director. We gaan weer vrolijk verder waar we een paar maanden geleden gestopt zijn. We hebben het toen gehad over de speciale menu-vormen zoals Menu:, Path: en Command: Zoals we vorige keer beloofd hebben, gaan we nu de dynamische menu's behandelen.

Dynamische menu's zijn menu's die worden aangemaakt wanneer ze aangeroepen worden. Dit integenstelling tot normale menu's die aangemaakt worden wanneer Director opgestart wordt. Dynamische worden aangeroepen met de volgende speciale menu-vorm: Dynamic:<bestandsnaam|commando> Deze optie kan gebruikt worden bij de Director-commando's: Option, DirectorIcon en DirectorFilter.
De bestandsnaam/commando die meegeven wordt, wordt uitgevoerd/gestart door Director. Na het uitvoeren van het commando/bestand probeert Director het menu waarvan de naam in de systeem-variabele <Director$Menu> staat, te openen. We geven nu een voorbeeld van een dynamisch menu:

  Option "Tijd" -sub
  "Dynamic:DirectorObey
  Director:Menus.Time"
Dit start het bestand 'Director:Menus.Time' wanneer we het menu 'Tijd' proberen te openen. De inhoud van dit obey-bestand zou er als volgt uit kunnen zien:
  Menu "" Tijd -temp
  Option"**De tijd was**"
  -fg 11
  Option"<Sys$Time>"
  Option"<Sys$Date>
  <Sys$Year>"
  EndMenu
  Set Director$Menu Tijd

We zien dat bij het starten van dit obey-bestand er tijdelijk een menu 'Tijd' aangemaakt wordt met de huidige tijd en datum. Verder wordt de systeem-variabele <Director$Menu> ingesteld met de naam van het menu. Nadat dit menu gesloten wordt, wordt het geheugen dat het menu innam, vrij gegeven (-temp optie).

Zoals we zien kunnen we dynamische menu's gebruiken om opties in menu's weer te geven die kunnen veranderen terwijl Director draait. Bijvoorbeeld een lijst met bestandtypes, modules of systeem-variabelen. We kunnen inplaats van obey-bestand ook basic-bestand of absolutes gebruiken om dynamisch menu mee te maken. Zolang we het menu maar via Director-commando's aanmaken en aan het eind de systeem-variabele <Director$Menu> instellen.

Zo dit was het voor deze keer. De volgende keer gaan we kijken naar de mogelijkheid om via Director filters aan applicaties te hangen.

Dick Tanis (77:8500/100.4 op Aconet)
e-mail: dtanis@dune.demon.nl