M is C een column van MCMisc

Wie de RISC OS Expo 2001 in Nieuwegein bezocht, heeft ongetwijfeld de (grote) stand van RISCOS Ltd opgemerkt en een kijkje genomen.

Verbaasd geweest dat RISCOS Ltd van plan is vernieuwingen van ons systeem te verspreiden via CD en web? U moet wel lid worden van hun club, á raison van 105 pondjes (opgave RO Select Application Form 2001), per jaar. En daarvoor krijgt u drie CD's. Met beta- en officieel released software; interim verschijnende onderdelen van software zijn voor u, lid, toegankelijk via het web. Wellicht al eerder van vernomen via het web? En dus was u tóen, in Nieuwegein niet verbaasd. Dat RISCOS Ltd op de kosten (van het rommetje in onze machine dat steeds zou moeten worden vernieuwd) wil bezuinigen, d'accord. Maar dat men het op deze manier wil doen, daar is, als ik de vele emailtjes in de Usergroups lees, menigeen niet gelukkig mee.

Er zijn -zoals zo vaak- zowel positieve als negatieve kanten aan een nieuwe methodiek. Allereerst datgene wat velen als negatief ondergaan. Menigeen is benauwd dat ons systeem op die manier gevoelig wordt voor 'Het Virus'. Op vragen vanuit de user-base antwoordde ROL dat het ROM-OS blijft bestaan en dat die basis dus is afgesloten. Maar vrijwel iedere vragensteller merkt op dat de modules met daarin de update en/of upgrade, open en bloot staan voor aanval.

Het volgende punt betreft de kosten van ontwikkeling. ROL stelt in hun Select Features-brief dat -gezien de smalle (4000 RO-4) gebruikersbasis- de ontwikkelkosten door die gebruikers moeten worden gedragen. Het schijnt me dat de genoemde 4000 alleen Britse gebruikers zijn; wereldwijd zal het aantal toch aanmerkelijk groter zijn? Een simpele berekening leert ons dan dat ontwikkelkosten per keer bedragen 105 / 3 x 4000 = 140.000 pond x 1,61999 = 226.800 euro. Als die gebruikersbasis wereldwijd inderdaad véél meer is dan 4000 dan houdt dat in dat elke meebetalende (wereld)gebruiker aanmerkelijk minder zou hoeven te betalen dan de jaarlijkse honderdenvijf pond om die ontwikkelkosten te dekken.

Stel dat je na twee jaar en zes verbeteringen kan spreken van een feitelijk volledige vernieuwing van het OS. Dan heb je daar voor betaald Eur 340, afgerond 750 guldens. Dat is niet zo heel erg duur maar wel aanmerkelijk meer dan de 140 tot 182 euros die je betaalt voor een nieuwe Windows. Ik vrees dat die veel hogere prijs een groot aantal gebruikers van ons systeem over de kling zal jagen. Of -en dat lijkt me dan de erg donkere wolk aan de einder- het aantal inschrijvers in het RISCOS Select zou dermate laag kunnen zijn dat ROL er de brui aan geeft.

Positieve punten zijn er ook: nu is men zeker van vernieuwingen. ROL noemt een flink aantal in hun folder waarvan ondermeer verbeterde !ChangeFSI, vernieuwde !Printers, verbeteringen aan het kernel. En, als het meest belangrijke en positieve punt: de wil om -door verbeteringen- ons systeem in leven te houden! Alleen al die wil moet ons, gebruikers stimuleren er voor te zorgen dat het systeem ook -en vooral- buiten onze club bekend wordt.

Ik vraag me dan ook af waarom wij het jaarlijkse HCC-gebeuren niet aangrijpen om te laten zien dat wij er ook nog zijn. Als de PTT als volledige buitenstaander (maar wèl profiteur van het gebruik van computers) daar een stand heeft, waarom zouden wij - geen deel uitmakend van de HCC- daar dan ook niet een stand mogen hebben. Belangstelling zal, door het aanmerkelijk groter aantal bezoekers van het HCC gebeuren, ook groter zijn dan in ons eigen goed georganiseerde Expo. Wanneer die grotere belangstelling niet direct leidt tot een evenredige vermeerdering in aanschaf van ons systeem, bedenk dan wel dat elke nieuwigheid z'n tijd nodig heeft om door de massa aanvaard te worden. En uit het oogpunt van kosten: misschien is de stand-huur bij de HCC in de Utrechtse Jaarbeurs gelijk of zelfs lager dan die van Mercuur in Nieuwegein?

(PS: koerswaarden zijn wel gebaseerd op datum eind juli/begin augustus)

groetend, Max van Loon