Voorzitter/Penningmeester: Secretaris/Afgevaardigde:
Jos Timmer, B.S.P. van den Aardweg,
Rozenstraat 109, Westland 9,
2565 SK Den Haag, 2716 AC Zoetermeer
tel. (070) 362 49 89 tel. (079) 321 29 18
E-mail: jtimmer@wanadoo.nl E-mail: ben-vdaardweg@hetnet.nl

Den Haag, 15 augustus 2001

Beste leden,
Met enige trots doen wij jullie bijgaand het programma van de Big Ben Club regio Den Haag voor het komende seizoen toekomen.

Trots omdat we er weer in zijn geslaagd samen met de Werkgroep Genealogie en de Hardware groep een programma samen te stellen waar voldoende variatie in zit.

Naast de gebruikelijke regioavonden en de de bijeenkomsten van de werkgroep Genealogie hebben we ook dit jaar veel ruimte ingepland voor de thema-avonden over HTML. Deze avonden zijn vaak een toonbeeld van echte clubavonden omdat ieder afzonderlijk bezig is zijn HTML pagina's te maken en we zo met elkaar nieuwe ideeën opdoen, terwijl ook vaak met het boek in de hand nieuwe dingen worden uitgeprobeerd. Het is niet het resultaat dat telt op dit soort avonden, doch de zelfwerkzaamheid dat zoveel voldoening geeft.

Het komende seizoen gaan we dan toch echt onze eigen regiopagina's op het internet plaatsen zodat de rest van de Clubleden eveneens van het resultaat kunnen genieten. Ook gaan we proberen of we interactieve pagina's kunnen maken. Daarnaast is de digitale Asterisk natuurlijk een waardevolle bron voor nieuwe mogelijkheden.
Foto's vormen een belangrijk onderdeel van diverse websites, zodat wij dit jaar ook wat extra aandacht aan digitale fotografie zullen besteden.

Tijdens de Hardware bijeenkomsten gaan we ons eigen netwerk opbouwen en proberen we het onderwerp datacommunicatie een extra dimensie te geven. Niet alleen de hardware kant doch ook de software kant, omdat velen van ons toch op die wijze aan het clubblad moeten komen, nu het - terecht - niet meer op papier verschijnt. We hebben Henri Derksen gevraagd speciaal over het onderwerp datacommunicatie een tweetal spreekbeurten te houden.

Evenals vorig jaar hebben we wederom plaats ingeruimd voor de voorbereiding van de Expo2002, zodat wij als regio weer present kunnen zijn.

We stellen in het vooruitzicht een demonstratie en eerste bevindingen van Video beeldbewerking met de OMEGA in vergelijking met de Casablanca en dat kunnen we alleen maar doen omdat een van onze leden met smart op zijn bestelling zit te wachten.

De regioavonden zijn altijd bijzonder gezellig, maar het bestuur zou graag zien, dat er op deze avonden meer aandacht wordt besteed aan de clubsoftware. Samen op de opgestelde machines zullen we kijken wat voor software er wordt aangeboden resp. beschikbaar is en gaan we deze daadwerkelijk uittesten. Wellicht kunnen we er ook een klein verhaaltje over maken en dit dan in de komende digitale *Asterisk(en) publiceren. Zo zijn we nog meer in clubverband met onze hobby bezig en helpen we de leden die helaas niet in een actieve regio wonen of niet in de gelegenheid zijn onze avonden te bezoeken. Daarom is er ook een speciale avond ingeruimd voor de clubsoftware.

Tot slot willen we jullie alvast wijzen op de algemene leden vergadering, die in februari wordt gehouden en op de Hear-in aan het eind van het seizoen. Juist deze avonden bieden jullie de gelegenheid invloed uit te oefenen op onze activiteiten. We hopen jullie en andere belangstellenden - met name die van de regio ZHZ - graag te zien op een van deze avonden.

Met vriendelijke groeten
Jos Timmer & Ben van den Aardweg

Activiteiten programma 2001 / 2002

2001
september 6 Algemene regio bijeenkomst
september 13 HTML 1
september 20 WG Hardware inbouwen netwerkkaarten
september 27 Werkgroep Genealogie 1
oktober 4 Algemene regio bijeenkomst
oktober 11 Digitale fotografie 1
oktober 18 WG Hardware opbouwen netwerk
oktober 25 HTML 2
november 1 Algemene regio bijeenkomst
november 8 Clubsoftware nader bekeken
november 15 WG Hardware en Programmeren
november 22 Werkgroep Genealogie 2
november 29 Datacommunicatie door Henri Derksen
december 6 Algemene regio bijeenkomst
december 13 HTML 3
december 20 WG Hardware en Programmeren
december 27 Geen bijeenkomst
2002
januari 3 Algemene regio bijeenkomst/ nieuwjaarsreceptie
januari 10 Video & Beeld Genlock door Pieter Drost
januari 17 WG Hardware en Programmeren
januari 24 Werkgroep Genealogie 3
januari 31 HTML 4
februari 7 Algemene Ledenvergadering
februari 14 Digitale Fotografie 2
februari 21 WG Hardware en Programmeren
februari 28 Datacommunicatie door Henri Derksen
maart 7 Algemene regio bijeenkomst
maart 14 HTML 5
maart 21 WG Hardware en Programmeren
maart 28 Werkgroep Genealogie 4
april 4 Algemene regio bijeenkomst
april 11 Expo voorbereiding, brainstorm sessie
april 18 WG Hardware en Programmeren
april 25 HTML 6
mei 2 Algemene regio bijeenkomst
mei 9 Hemelvaartsdag
mei 16 WG Hardware en Programmeren
mei 23 Video & Beeld OMEGA - Casablanca door Johan Bommelé
mei 30 Werkgroep Genealogie 5
juni 6 Algemene regio bijeenkomst
juni 13 Voorbereiden EXPO 2002
juni 20 WG Hardware en Programmeren
juni 27 Algemene regio bijeenkomst -->hear-in

Er zijn geen bijeenkomsten op:
27 december 2001 omdat de "Ottoburg" dan in verband met de Kerstvacantie is gesloten.
9 mei 2002 in verband met Hemelvaartdag;
in de maanden juli en augustus 2002.

Nog enkele belangrijke data:
13 oktober 2001: RUM 2001 in Eindhoven georganiseerd door de regio Eindhoven met een presentatie van de OMEGA en nog veel meer.

Adres: Wijkcentrum 'De Nieuwe Ketting'
Tinelstraat 3a, 5654 LS Eindhoven
Tijd: van 10.30 uur tot 21.00 uur.
Meer informatie op de website:
http://riscyman.tripod.com/index.htm

RUM staat voor RISC OS Usergroup Meeting, een gebeurtenis die al enige jaren door de regio Eindhoven wordt georganiseerd.

"De RISC OS Usergroup Meeting is een dag waarop alle gebruikers van het RISC OS platform bijeenkomen uit binnen en buitenland. Voor beginners is RUM2001 een geschikt evenement omdat zij vragen kunnen stellen aan meer ervaren gebruikers. En dat niet alleen. Er worden lezingen verzorgd door ervaren gebruikers waardoor iedereen de nog onontgonnen kracht van de gepresenteerde applicaties kan ervaren. Het is een gezellige dag voor iedereen waarop menig nieuw contact gelegd wordt en waar vele bekenden elkaar na maanden weer ontmoeten en gezamenlijk achter hun systeem nieuwe hard- en/of software bespreken."

Aldus schetst de regio Eindhoven de inhoud van de dag op hun website.

Voor het laatste nieuws en de lijst van deelnemers surft u naar de websites:

http:\\riskyman.tripot.com/index.htm of www.bigbenclub.demon.nl/shows/rum2001/rum01.html

23, 24 en 25 november 2001: HCC Dagen in de Jaarbeurs in Utrecht, nieuws op www.hccdagen.nl of www.hccnet.nl

juni 2002: RISCOS Expo georganiseerd door de Big Ben Club.
De datum is op dit moment nog niet bekend, maar zal te zijner tijd beslist te vinden zijn op de website van de Big Ben Club: www.bigbenclub.demon.nl/shows/

Opmerkingen:

 1. De maandelijkse regiobijeenkomsten, de cursus- en demo-avonden en de werkgroepbijeenkomsten worden gehouden op donderdagen van 19.30 uur tot 23.00 uur.
 2. Alle avonden worden gehouden in het Welzijnsgebouw "De Ottoburg", zaal 142, Esdoornstraat 3a in Rijswijk ZH. Deze zaal bevindt zich op de eerste verdieping, einde trap linksaf, twee deuren door en u vindt halverwege dat gangdeel aan de rechterkant het verenigingslokaal. Er is een lift aanwezig, komend uit de lift gaat u dan rechtsaf en volgt dezelfde weg als boven. Het gebouw is gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar, bijv. HTM-buslijn 23, halte Lindelaan/Esdoornstraat.
 3. Leden van andere regio's zijn op alle regio- en werkgroepbijeenkomsten van harte welkom, maar dienen bij het betreden van het verenigingslokaal hun geldig bewijs van lidmaatschap van de Big Ben Club te kunnen tonen.
 4. Hoewel het niet direct de bedoeling is, blijft het mogelijk dat in het activiteitenprogramma wijzigingen worden aangebracht. Zo mogelijk wordt u daarover met een wijzigingsprogramma geïnformeerd, hetzij persoonlijk, hetzij tijdens een regiobijeenkomst. Wijzigingen worden verder bekend gemaakt op BBS "De Randstad" in de area Big Ben Club, in de digitale *Asterisk, op de site www.bigbenclub.demon.nl en later op onze eigen website.
 5. Nog enkele belangrijke contactadressen:
  Werkgroep Genealogie: G.A.M. Battes, tel. (079) 351 18 45,
  E-mail: gerard.battes@12move.nl
  Werkgroep Hardware: J.M. Blok, tel. (015) 369 50 42,
  E-mail: j.m.blok@hobby.nl
  BBS "De Randstad": (070) 355 79 75
 6. Dit informatieblad van de regio Den Haag wordt ook toegezonden aan alle leden van de regio ter informatie en met de opwekking om toch vooral onze bijeenkomsten eens bij te wonen.

Den Haag/Zoetermeer, augustus 2001,
Jos Timmer, voorzitter,
Ben van den Aardweg, secretaris