FileEchoArea's versus EchoMailArea's.

door EchoMail- en FileEchoGoeroe HenRi DerkSen


EchoMailArea's:
In de laatste *Asterisk-e (19-05) wordt vermeld dat je voor het ontvangen van de digitale *Asterisk met !WimpLink het programma !WLareas zou moeten gebruiken.

Dit is pertinent onjuist. Het programma !WLareas is alleen handig om lokaal je EchoMailArea's mee te beheren en van een lokaal naampje te voorzien. Dat pakket heeft bovendien de onhebbelijke eigenschap om zelf aangebracht commentaar uit je EchoMailArea-lijstjes te verwijderen. Niet gebruiken dus, en gewoon je EchoMail Area-lijstje even handmatig met een editor aanpassen. Maar zoals gezegd. Dit is alleen voor Lokaal (op eigen machine) te gebruiken. Het beinvloedt totaal niet de aansluiting van EchoMailArea's bij je BossNode (BBSystem).

Het handigste is om in dat lokale lijstje echt alle beschikbare EchoMailArea's op te nemen die er maar zijn (onafhankelijk van of je er op bent aangesloten j/n), dan kom je minder vaak voor verrassingen (Area's met vraagteken b.v.) te staan (die kun je alleen lezen, niet in schrijven ;-(.

De Area's waar je niet op bent aangesloten wel laten staan, maar wegcomentarieren door er een ~ (= tilde) voor te zetten.

EchoMail Area's aansluiten moet dus bij je BossNode (Bulletin Board System) gebeuren. Dat kan de welwillende SysOp voor je doen, maar handiger is het om het zelf te doen met een NetMail bericht aan een zogenaamde mailrobot. Meestal heet die: AreaLink, AreaMgr, MailLink, Imail enz. Daarna krijg je een antwoord terug of de aansluiting gelukt is.

FileEchoArea's.
Een FileEchoArea wil niets anders zeggen dan dat er aan een kant van het AcoNet-/FidoNetWerk er files in worden gestopt (gehatched in vaktermen) en daarmee worden rondgestuurd. Alleen degenen die er op aangesloten zijn ontvangen de verstuurde files in hun postbak (lees InBound).

Er op abonneren kan met een subscribe-bericht aan in dit geval AllFix, FileMGR, of hoe die filer-robot ook moge heten.

Er zijn 2 manieren om het weer uit je InBound postbakje te halen. De 1e is rigoreus keihard via het operating system, dus via de de directory en file structuur, te weten: !WimpLink.Data.KnownAs.778500504xx.InBound. Dus even openen met Shift ingedrukt en dan naar die directory wandelen met de muis, et voila, alles wat binnenkwam wordt als bestand zichtbaar. Derhalve ook de Clubsoftware en de Asterisk-e versies. Zorg er overigens voor dat je Inbound directory's niet te vol worden.

De 2e manier is zoals het "hoort" via het file-menu van !WimpLink zelf. Ga naar het Pt-Icon van !WimpLink op de IconBar, en click daarop met adjust (rechter) muistoets. Er opent zich dan een file menu, waarin je de ontvangen files ziet staan. Met de menu-toets en dan de keuze: Open viewers=>77:8500/504=>Inbound kom je bij de betrokken directory. Daar kun je dan de gewenste bestanden selecteren en naar een andere plaats verhuizen. Bij elke nieuwe uitgave van de Asterisk-e moet je dat dus weer doen. M.a.w. bewaar dit bericht dus zorgvuldig.

In die Inbound staan ook de laatste NodeLijsten (AcoList) en PointLijsten (AcoPo194 b.v.). Deze kun je met !WLNodes installeren. Let daar heel erg goed op de juiste aka! Als je het niet snapt, dan niets UpDaten, want als je het verkeerd doet, kun je er een "puinhoop" van maken. Een verouderde NodeLijst is minder erg, dan een in een verkeerde aka geplaatste verse.

Tot slot een voorbeeld voor Points die bij UniCorn BBS de Asterisk* op willen halen via de FileEchoArea.
Het is ook heel simpel, stuur een Private NetMailtje:

From: UniCorn Point (naam wordt automatisch al ingevuld)

To: AllFix 77:8500/504

Subject: WachtWoord (is ooit met je afgesproken, zie zonodig !WimpLink.Data.Point)

in de berichttekst zelf zet je dan de commando's:

+ASTERISK
%LIST
%HELP

Die %LIST geeft een overzicht van alle FileEchoArea's die er zijn, en tevens op welke je al dan niet aangesloten bent, en dus bestanden uit ontvangt in je InBound postbakje. En de %HELP geeft je een overzicht van alle commando mogelijkheden die je aan de FileRobot kunt geven. Op andere BBSen kan een andere naam voor AllFix worden gebruikt. FileMgr werkt vrijwel overal.

Ik hoop dat hiermee duidelijk is geworden wat het verschil is tussen meel gebieden en file gebieden waar je je beiden ieder afzonderlijk op aan kunt sluiten.

MvGr. |_|     |\
      | |enri |/erksen.