Update van de jaarindex

Het is de bedoeling om met elke aflevering van de Asterisk* de bijgewerkte jaarindex mee te sturen. Gebruikt U die niet, geen nood. Wilt U hem wel gebruiken maar weet U niet hoe, raadpleeg de Asterisk* van september 2001. Daar staat tamelijk uitgebreid in hoe het geheel werkt.

Voor het geval de jaarindex al in gebruik is, vervang het

dat bij deze aflevering zit voor de versie die U al heeft.

De mensen die iets van HTML weten, zullen merken dat de interne structuur van de Asterisk* gewijzigd is. Dat maakt voor de werking niets uit, maar wel voor het maken ervan. Alles, uitgezonderd de framesets en de menu's wordt nu gemaakt met EasyWriter 7.11, en dat programma schrijft de plaatjes op een bepaalde manier weg. Om de artikelen niet steeds te moeten bijwerken is de opzet aangepast aan de vaste structuur die het programma al heeft.

Veel leesplezier!
Peter van den Berg, redactie