M is C een column van MC

Eerder al uitgelegd dat ik normaliter met een nieuwe column begin zodra ik de vorige heb verzonden. Dus was ik al bezig met een nieuwe, had 'm al helemaal geschreven, was bezig om zo nu en dan een verbetering aan te brengen tot....tot ik de berichtgeving over de terroristen-aanslag op het World Trade Centre (WTC) en het Pentagon op de radio ontving.

U zult nu wellicht denken: wat hebben wij Rossers, ja zelfs computeraars, daar nu mee te maken? Ja, oppervlakkig lijkt het er op dat wij er geen nadeel van zullen ondervinden. Ik ben zo vrij daar geheel anders over te denken en ik zal uitleggen waarom.

In de eerste plaats valt op dat hier duidelijk sprake is van een zeer goed gecoördineerde actie waarbij veel activisten zijn betrokken, zowel in de vliegtuigen als daarbuiten. De acties zelf alsmede de voorbereidingen behoeven niet geleid te zijn met behulp van computers: de ondergrondse in WO II kende geen computers doch trof de geöliede Duitse oorlogsmachine toch zeer gevoelig en effectief. Neen, het zijn de gevolgen van deze daad -hopelijk niet gevolgd door vergelijkbare- die mij doet vrezen voor de toekomst van vooral het gebruik van computers.

In de eerste plaats zullen prijzen van artikelen in alle sectoren en in alle landen stijgen; in de eerste 24 uur na de terreuracties daalde de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro al 6 procent en werd de prijs van de olie met hetzelfde percentage verhoogd. Nog niks aan de hand want die olie wordt betaald in US dollars. Niks aan de hand, tenzij die olie-prijs van $ 25 gaat naar het gestelde maximum van $ 30 want dat is een stijging van 20 procent!

De Japanse economie -en die van practisch het volledige Midden en Verre Oosten- volgt de dollarkoers maar zij wankelde al vóór die 11de september. Door een forse koersdaling van de yen en daarmee gelieërde munten zal men het nog moeilijker krijgen. En dáár begint onze betrokkenheid, immers worden de meeste onderdelen van onze computers gemaakt in het verre Oosten.

Dat zal de prijzen doen dalen, d'accord, maar het zal ook impact hebben op het prijsniveau van de euro-artikelen: wanneer die in verband met de koers van de euro met zeg-maar 4 procent zou stijgen, hebben we grote moeite met de verkoop daarvan. Dat is een scenario voor recessie die misschien algemeen en wereldwijd kan worden, ondanks dat Nederland, Belgie en Frankrijk stabiliteit in hun staatsinkomsten en -uitgaven realiseren.

En, als Amerikanen iedereen en alles nauwkeurig in de gaten gaan houden, zou hun hoogste rechtscollege -vrijwel allen Republikeins- weleens de actie van Microsoft om greep te hebben op het gebruik van hun software kunnen goedkeuren. Wat navolging kan krijgen. Waardoor een mogelijk volgende stap is het volgen in het doen-en-laten van koper en gebruiker van software. Met recht Big Brother is watching you.

Een zeer donkere kijk op de toekomst, heel negatief, ge hebt gelijk. Ik hoop dan ook van ganser harte dat wij in Europa de financieële zaak in handen kunnen houden. Duisenberg, Wellink en Trichet zullen dat ongetwijfeld proberen. En ik hoop dat Europa zich zo zal verenigen dat het tegenwicht vormt tegen het nu almachtige Amerikaanse Microsoft. Dan gloort er toch nog licht aan de einder.

groetend, Max van Loon