Paradise Joypad interface
waarmee het kind in Jos Ulijn de vrije hand krijgt

Ik koester het kind in me. Ik speel dan ook graag spelletjes - computerspelletjes wel te verstaan. Het 'shoot-'m-up' spel !Swiv overtuigde me heel lang geleden dat een Acorn A5000 de beste keuze zou zijn als mijn nieuwe computer. Inmiddels was ik ook met Flashback lange tijd zoet. Om nog maar te zwijgen van Doom en Quake, en alle mogelijke avonturen die door hobbyisten voor deze spelprogramma's werden geschreven.

Op de A5000 paste nog een joystick interface, van Vertical Twist, die via de parallelle poort de aansluiting mogelijk maakte van twee digitale (zeg maar: schakelende) joysticks (Atari type). Helaas was die interface niet compatible met de StrongArm Risc PC. Nu kun je in Quake nog wel op de been blijven vanaf het toetsenbord, maar SWIV eindigt gegarandeerd voortijdig in kramp in alle vingers.

Wellicht kon de joypad interface van Paradise uitkomst bieden. Diverse keren hun web site bekeken, en aanvullende informatie gevraagd per e-mail.

Wa's een joypad, vraagt u? Het mechaniek, de controller, waarmee u de spelletjes aanstuurt die draaien op een Sony PlayStation. Vraag me niet wat een Sony PlayStation is: ik heb er slechts een keer een (duizelingwekkend) spel op gespeeld, ik vermoed echter ook dat als u deze vraag stelt, u wellicht beter het volgende artikel kunt gaan opzoeken. :-)

Paradise [http://www.paradise-uk.net/] brengt naast z.g. Graphics Tablets ook die joypad interface uit. Het bedrijf levert - oeps!: leverde - de interface voor een joypad, in vier smaken. Keuze één: wil je een interface voor alleen spelen of met z'n tweeën. En twee: moet Dual Shock ondersteund worden. Wa's Dual Shock: wel, een soort terugkoppeling door trillen van de controller; bv. als je in het spel over hobbelig terrein rijdt, registreren de handen: hé!, hobbelig terrein.

Maar de wereld verandert snel: een laatste blik via Internet bij Paradise, en zie: de ondersteuning voor "Dual Shock", waar volgens Paradise nauwelijks vraag naar was, is verdwenen, en nu wordt alleen nog de Single interface uitgebracht, voor de prijs van £ 19.99 inc. P&P.

Ook mijn bezwaar dat ik, als niet-Brit, slechts met cash kon betalen (Eurocheques kunnen na wijziging van Britse wetgeving niet meer worden gebruikt) en maar moest afwachten of dat goed ging, blijkt inmiddels ondervangen. De web site van Paradise meldt nu het PayPal systeem [http://www.paypal.com/]; voor bestellen en betalen stuur je een e-mail naar Paradise (en dus niet naar niet PayPal).

De interface ondersteunt zowel de digitale als de analoge joypad. Hij zou het op alle RISC OS computers moeten doen, vanaf de A310 tot de Risc Station en de RiscPC. Kennelijk is de praktijk ietwat weerbarstig: voor de RiscPC wordt verder geen enkel voorbehoud gemaakt maar incidenteel kunnen zich problemen voordoen. Meldt daarom bij informatie en een bestelling, op welke machine de interface gebruikt gaat worden. Let er wel altijd op dat de joypad (i.v.m. ingebouwde hardware) van het merk Sony moet zijn. Directe ondersteuning voor PlayStation, PSone en PlayStation2 pads; Paradise raadt aan, voor andere joypads eerst met hen contact op te nemen.

Eindelijk was daar dan het pakje uit Engeland, met de bestelde interface voor twee joypads! Bevattend: een dubbel snoer met verbonden door een 25 pens D-type connector aan de ene kant, en twee joypad contrastekkers aan de andere kant. Voorts een plastic doosje met een flop met software. Hoog tijd om nu eigenaar te worden van een joypad; V&D leverde 'm voor fl 69,95. Op een PC Discount scoorde ik tenslotte een data switch box. Zodat ik de keuze heb, of te printen, of met de joypad ten strijde te trekken, met een simpele draai van een knop (prijs incl. snoer fl 25).

De ReadMe gelezen. Gesplitst voor de Single en Dual varianten is er software. Gewaarschuwd wordt dat de Dual software bij een Single interface onder bepaalde omstandigheden tot schade van de computer kan leiden.

In beide varianten zijn er twee programma's:

!Joypad binnen deze applicatie kunnen worden getest

het resultaat lijkt op een radarbeeld: de (digitale) richtingtoetsen leveren lijnen van vaste lengte in een van de acht richtingen op, analoge aansturing leidt tot een traploze verandering van richting èn van lengte van de lijn (staat voor snelheid van beweging). Hoewel geadviseerd wordt de interface DIRECT in de parallelle poort te doen, geeft de data switch box hier geen problemen.

!JoyKeys. Met dit programma stel je in welke toetsen van het toetsenbord, en welke muisknoppen, moeten worden geëmuleerd. Het programma wijst zichzelf: in de default instelling wijzen pijlen van elke knop van de joypad naar een positie op het toetsenbord of de Select-knop van de muis. Je wijzigt de instelling eenvoudig door de pijlpunt met je muis ergens anders naartoe te slepen.
Hier wordt meteen duidelijk dat de software (versie 1.02) nog niet volgroeid is; in de !Help file wordt gemeld dat een latere versie het mogelijk zal maken, de set-up weg te schrijven, en 'Obey' bestanden aan te maken met de instellingen.

Ik kan slechts spreken van eerste ervaringen, met de winst dat u daar zonder uitstel getuige van bent. Beide genoemde programma's zijn eenvoudig van opzet.

De software van Vertical Twist voor de joystick interface, die ik in het begin noemde, was voorzien van een geweldige partij instellingen, voor tal van spelen. Door deze naar het betreffende spel te copiëren en de !Run file iets aan te passen (aanroepen van de Joystick module en uitlezen van de Obey file) vergde de voorbereiding minimale inspanning, met een optimaal resultaat.

Het is duidelijk dat dit werk nog moet worden verzet voor de Paradise joypad interface. De "Acorn Joystick" instelling binnen het spel (uitgeprobeerd op !MarsQuake) wordt vlekkeloos uitgevoerd. De digitale en analoge aansturing doen het beide prima; keuze is een kwestie van eigen voorkeur.

Rest me de gewenning aan een joypad. De aansturing van de windroos op de joypad is gelijk aan de door micro-switches uitgeruste Atari-type joystick. Ergonomisch blijft het een groot verschil, of je een joystick of joypad in handen hebt; dat vraagt duidelijk gewenning. Dat de joypad fysiek minder belastend is, is onbetwist: de armen kunnen goed afsteunen en laten een ongehinderde besturing vrij. In het gebruik blijft het ook hier wennen: heeft de joystick één vuurknop, de joypad heeft er maar liefst 12!

Concluderend: de interface werkt. Het is wennen: een joypad in plaats van een joystick. En toegesneden instellingen voor specifieke spellen (!Flashback is een goed voorbeeld: dat werkt niet bevredigend) ontbreken nog.

Ik wil Paradise hierover informeren en zal u berichten over nieuwe ontwikkelingen.