Terugblik RUM2001

Jos Ulijn doet verslag van dit evenement


Activiteit van de regio Eindhoven, dankzij de inzet van met name Ferdinand Veldmans, Ton Mandos en Charles Deckers, met Cor van der Heijden als spin in het web. De afkorting staat voor RISC OS Usergroup Meeting. Na en naast de jaarlijkse Expo show in Nieuwegein, wordt de RUM meer en meer een landelijk treffen: gezelligheid en beschikbare know-how staan voorop; elkaar ontmoeten en bijpraten, het oppikken van laatste nieuwtjes en uitwisselen van listen en oplossingen.

Het werd dan wel de vijfde keer, toch zou de voorbereiding allerminst een routineklus worden. Voor de presentatie van hun nieuwste telg, de Omega, koos MicroDigital [http://www.microdigital.co.uk/] het Evoluon in Eindhoven als entourage. De regio wilde wel gastheer zijn voor deze presentatie, in de context van de RUM2001. MicroDigital wilde zo de Omega presenteren als een Europees product op basis van een Europees besturingssysteem. Dat betekende wèl alle hens aan dek voor de regio; zo'n presentatie moet dan wel meteen raak zijn, en de aandacht vangen van Europees, landelijk en regionaal bestuur, van IT vaklui, vak- en dagbladpers, en uiteraard van gebruikers van het RISC OS besturingssysteem in den lande en van over de grenzen: in het bijzonder ook Duitsland en België.

Je hebt weinig fantasie nodig om je voor te stellen wat een puist werk dat is. Vervolgens om te beseffen hoe delicaat je positie wordt naarmate de tijd vordert en de komst van de Omega niet zeker is. En vervolgens, als vast staat dat de Omega er niet zal zijn en ook het Evoluon dus niet langer in beeld is, om belangstellenden naar het mogelijke te informeren, zodat ze weten wat ze mogen verwachten en waar ze wèl moeten zijn...

Zo werd het opnieuw "De Nieuwe Ketting", zonder Omega. Het programma was er niet minder om:

Toon Gordebeke gaf een workshop over Photodesk; zo liet hij zien wat er nog van een beroerde foto te maken valt!

Peter Scheele gaf tips over RISC OS, vertelde over RISC OS Select en presenteerde een brochure over RISC OS. Toonbeeld van aanstekelijk enthousiasme!

Paul Wessels had een presentatie over MIDI voorbereid - helaas voor hem liet, al zijn voorbereidingen ten spijt, de techniek verstek gaan.

Peter van den Berg liet zien dat hij niet heeft stilgezeten; met gebruik van de freeware versie van Fresco zijn nu vijf jaar *Asterisk direct toegankelijk, in een doordachte presentatie en een zoekfunctie die je op je wenken bedient.

Henk Huinen liet zien dat Artworks dankzij inventieve plug-ins van Martin Würthner weinig aan kracht verloren heeft, en genoot op zijn beurt van zijn publiek dat merkbaar op ervaring kon bogen.

Ike Busser was beschikbaar voor uitleg op het gebruik van OHP2 en van digitale camera's

Charles Deckers zorgde voor de organisatie van tweedehands spullen.

Onder de vlag Riscos.be presententeerde zich de Belgische vereniging van RISC OS gebruikers [http://gallery.uunet.be/John.Tytgat/riscosbe/]: John, Steve, Tonnie en Hugo . Zij lieten na Nieuwegein ook hier zien dat met een hoogwaardige printer, aangestuurd door een Risc Station, bijzondere resultaten kunnen worden bereikt.

Desk [http://www.deskvof.nl/riscos/index.html] was er, met POSum, een op basis van RISC OS ontwikkeld kassasysteem, modulair aan te vullen met andere administraties.

En ook Anja en Kai, de mensen achter Uffenkamp Computer Systeme [http://www..ucs.de] (een vloeiend Nederlands sprekende Duitse RISC OS dealer) gaf wederom acte de presence, met een zeer verzorgde stand, met leuke aanbiedingen, voor elk wat wils.

Ton en Ferdinand van de regio Eindhoven hadden me al ingefluisterd dat dit het eerste lustrum was, en me de geest in een fles in drievoud in een plastic tas in de handen gedrukt. Zo kon Cor na afloop passend in het zonnetje worden gezet, als blijk van waardering voor zijn inzet en het vele werk, in het bijzonder door hem verzet.

Kan ik RUM2002 alvast in de agenda zetten?