Utrecht (1)
Aart Veenenbos 030 - 6061643.
Bezoekers zijn, na een telefoontje, op ieder moment van harte welkom!
Voor bijeenkomsten kunnen de leden terecht bij de regio Gooi- en Eemland.

Kennemerland (2)
Albert Meijer 0251 - 239162
Buurtcentrum 'Het Guishuis' George Gershwinstraat 207, Zaandijk. 2e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Oost (3)
Coert Smit 0317 - 317010,
Johan Kruize 024 - 6415634,
UniCorn BBS 026 - 4425506.
'De Wieken' zaal 0.2 begane grond Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst (Gld.) telefoon 0481 - 375283. 2e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Let op! Sinds 1 november verhuisd naar zaal 0.2.
Agenda:
zaterdag 8 december,
regio Oost ledenvergadering plus vragenuurtje.
agenda algemene ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen en verzonden post
 4. Notulen ALV 2000 (Zie *Asterisk 19.01, februari 2001)
 5. Financien
  * Financieel jaarverslag 2000
  * Verslag kascommisie en décharge penningmeester
  * Verkiezing nieuw kascommissielid
  * Begroting 2002
 6. Bestuursmutaties: aftredend is de voorzitter Coert Smit en ook de afgevaardigde Johan Kruize
 7. Evaluatie RISC OS Expo 2001
 8. Verslag RVA 10-11-2001
 9. Voorstel om bijeenkomsten op 1e i.p.v. 2e zaterdag te gaan houden.
 10. Activiteitenplanning 2002
 11. Wat verder ter tafel komt, kan over gestemd worden
 12. Rondvraag kan niet over gestemd worden
 13. Sluiting.
* Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
Tegenwoordig is hier ook de digitale Asterisk* voor leden verkrijgbaar.
Scheelt je weer downloaden ;-).

Friesland (4)
J. B. A. Heerbaart 058 - 2127024,
Wijkcentrum & Sporthal 'De Splitting' De Splitting 23 Drachten (Frl). 3e vrijdag van de maand van 19.00 - 23.00 uur.

Eindhoven (5)
Ferdinand Veldmans,
Tom Mandos 040 - 2535727,
Cor v.d. Heijden.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in 'De Nieuwe Ketting' Tinelstraat 3a, Eindhoven telefoon 040 - 2511999,
op zaterdagen van 11.00 - 14.30 uur. 10/2, 17/3, 19/5, 25/8, 15/12,
op donderdagen van 20.00 - 22.00 uur. 22/2, 12/4, 21/6, 13/9, 15/11.
Voor eventuele veranderingen kijk op onderstaand URL. http://members.chello.nl/~a.mandos

Twente (6)
Frans Gasthuis 0546 - 622318.
'De Compaan' Maardijk 83a Almelo. 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 23.00 uur.
zie ook onze website: http://www.acorn.club.tip.nl

West- Brabant (7)
Aad Bezemer 076 - 5417109,
Voor bijeenkomsten kunnen de leden terecht bij regio Eindhoven

Zuid- Holland Zuid (8)
Er worden al enige tijd geen eigen activiteiten meer gehouden. De leden van deze regio kunnen voor regiobijeenkomsten terecht bij de regio Den Haag.

Zeeland (10)
James Hanssens 0118 - 418868,
Max van Loon 0113 - 230320.
Bijeenkomsten na telefonische afspraak op wisselende locaties bij de leden thuis.

Den Bosch (11)
Tonny Brukx, tel. 0486 - 416668.
Pierre Willems, tel. 073 - 5032120.
Voor bijeenkomsten kunnen leden terecht bij de regio Eindhoven.

Amsterdam (12)
Roel Boesenkool 075 - 6411981,
VOKA - gebouw, Vierlingsbeeklaan, Bovenkerk / Amstelveen. Laatste zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Gooi- en Eemland (16)
Nico Blom 033 - 4610140,
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk', Dollardstraat 119, Amersfoort. Telefoon 033 - 4620082. 3e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Den Haag (18)
Jos Timmer 070 - 3624989,
Ben v.d. Aardweg 079 - 321 29 18, e-mail: ben-vd-aardweg@hetnet.nl,
BBS de Randstad 070 - 355 79 75.
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' Esdoornstraat 3a, Rijswijk. elke donderdag van 20.00 - 23.00 uur.

Agenda:

6 dec. Algemene regio bijeenkomst
13 dec. HTML 3
20 dec. WG Hardware en Programmeren
27 dec. Geen bijeenkomst
3 jan. Algemene regio bijeenkomst/ nieuwjaarsreceptie
10 jan. Video & Beeld Genlock door Pieter Drost
17 jan. WG Hardware en Programmeren
24 jan. Werkgroep Genealogie 3
31 jan. HTML 4
7 febr. Algemene Ledenvergadering
14 febr. Digitale Fotografie 2
21 febr. WG Hardware en Programmeren
28 febr. Datacommunicatie door Henri Derksen

Veluwe (19+20)
Michiel Kuijer 0341 - 254835
Voor vragen en/of problemen met uw Acorn computer kunt u altijd terecht bij regio Veluwe!
Voor bijeenkomsten is de regio Gooi- en Eemland in Amersfoort de dichtstbijzijnde mogelijkheid.

Werkgroep Genealogie
G.A.M. Battes - voorzitter - 079 - 3511845, e-mail: gerard.battes@wanadoo.nl
B.S.P. van den Aardweg - secretaris - 079 - 3212918, e-mail: ben-vd-aardweg@hetnet.nl

Werkgroep 8-bitters
Henri Derksen - voorzitter - e-mail: henri_derksen@aconet.org, Aconet: 77:8500/504.1, fax: 026 - 4425506.
Johan Kruize - secretaris - 024 - 6415634,
Janny Looyenga - softwareservice-.