Fresco en het thuisf(r)ont.
door Ed van der Meulen

Vermoedelijk gebruiken de meeste lezers hun eigen browser en dus zullen maar weinigen gebruik maken van de clubbrowser. Dat betekent dan ook, dat bij de meesten de Asterisk anders over komt, dan de redacteur bedoeld kan hebben. Een voorbeeld daarvan is de titel met size=+2 (= size 5). Met de clubbrowser is dat 20 pt, maar bij de meesten zal dat 16 of 17 pt zijn.

Nu is er eigenlijk met die clubbrowser iets vreemds aan de hand. Normaal wordt een programma geleverd met de zgn 'default' instelling. Dan ontbreekt ook meestal de Config-file, omdat die bij het saven tijdens gebruik vanzelf ontstaat. Als bij de clubbrowser de Config-file buiten zicht wordt geplaatst (of renamed) zijn na de start van het programma in Menu: Choices...Font choices: in de rubriek  Font sizes de basiswaarden te vinden. En die wijken nogal af van de meegeleverde, zoals in onderstaande tabel is te zien. Speciaal de gelijke waarden voor de kleinste drie sizes maken dat het contrast in een pagina verloren kan gaan.

Point sizes voor Fresco
 default ¹) 1.78 ²)  advies 
 font size 1  81310
font size 2101311
font size 3121313
font size 4141715
font size 5162017
font size 6182220
font size 7242624
 ¹) alle versies
 ²) demo versie op BBC schijf

Nu hoef je niet direct kippig te zijn om die point 8 op scherm 1024x768 wel erg minuscuul te vinden en met een standaard tekst op point 13 leest het net even gerieflijker dan met point 12. Dat verschil is goed te merken bij de search-pagina's van verschillende zoekmachines. Vandaar het advies in de laatste kolom.
Als de redacteur zich hiermee kan conformeren, zou dit ook als ontwerpbasis voor de Asterisk kunnen dienen, zodat ieder kan weten wat hem voor ogen staat. In gedrukte uitvoering kwam dat voorheen rechtstreeks in de layout tot uiting.

En dan Oregano. Daar valt zo verdomd weinig aan de fontgrootte in te stellen, dat ik maar eens op zoek ben gegaan wat daar nu gebeurt. Daaruit is het volgende lijstje ontstaan.

Point sizes voor Oregano 1.10
 base 12/min 9 base 14/min 10
 font size 1 1011
font size 21113
font size 31315
font size 41517
font size 51820
font size 62124
font size 72428
 Point size overeenkomstig Font Trinity.Medium

Duidelijk is, dat in ieder geval bij de lage nummers in Oregano het font 1 pt groter overkomt dan het ingestelde pt nr. De default instelling (base 12/min 9) komt aardig overeen met de bovengenoemde advieswaarden.

Noot van de redactie:

Kennelijk ben ik te lang geconcentreerd geweest op de toegankelijkheid en is daarbij de layout als onderwerp wat uit het oog verloren. Aangezien Fresco als maatstaf aangehouden is zag het er allemaal wat anders uit in Oregano. Het is een goed idee om dit voorstel te volgen en daarom heeft de december editie nu een iets ander uiterlijk. De koppen zijn met de nieuwe instellingen ongeveer even groot als met de oude, maar de auteur en de tussenkoppen zijn iets anders. Jammer genoeg is dit een rommelig jaar geworden wat layout betreft, en ik hoop 2002 in te gaan met een consequentere aanpak. Voor de mensen die met een 640x480 scherm werken: hou de adviezen van Ed van der Meulen aan, dan zorgt de redactie dat het er goed uitziet.