De jaarindex en nog wat meer

Het eenvoudigste zou zijn om er weer een update tegenaan te gooien en het daarbij te laten.
Helaas gaat dat niet. De overgang naar 2002 komt er aan, en het ontwerp van de jaarindex 'et al' voorzag in afgeronde jaargangen die een koppeling zouden krijgen.

Geen probleem natuurlijk, maar het blijkt dat er toch een aantal mensen zijn die niet goed begrepen hebben hoe een hele jaargang in HTML georganiseerd moet zijn. Het feit dàt het georganiseerd moet worden is iets wat sommigen verbaast. Dus nog maar eens uitgebreid: maak een directory op je harddisc met de naam "2001". Nee niet iets anders en het geeft ook niet waar, daar kom ik zo op. Gooi daar alle Asterisken van 2001 in, plus de

die hier bij zit.

Het geheel ziet er dan als hierboven uit. Na aanklikken van de file "inhoud/htm" werkt alles zoals het bedoeld is. Zoeken in de jaarindex gaat met scrollen van de lijst, aanklikken van een onderwerp in de lijst aan de linkerkant of met Page > Find in het menu van Fresco kan de hele lijst met titels doorgezocht worden. Aanklikken van een titel met de select-toets laat het corresponderende verhaal in het leesvenster zien, aanklikken met adjust opent een nieuw venster met het verhaal er in.

De bovenrand wordt ingenomen door het nummer van de jaargang, het woord Index en de nummers 01 t/m 10. Aanklikken van een van die getallen laat de editie verschijnen die daar bij hoort, en die gedraagt zich dan verder alsof hij op zichzelf staat. Heen en weer springen tussen diverse afleveringen en de index gaat op dezelfde manier.

Uitpakken of niet?
Er kan ook nog wat anders: verreweg de meesten van jullie krijgen de Asterisk binnen als zip-bestand. De namen daarvan zijn dezelfde als de directories in het plaatje. Als je een versie van !SparkFS hebt, kun je ook de zip-files laten voor wat ze zijn en die gewoon op de harddisc zetten, uiteraard in die directory met de naam "2001". Nog even een plaatje voor de duidelijkheid.

Zoals je ziet zijn de file "inhoud/htm" en de bijbehorende files in de directory "jaar" wèl uitgepakt. Als !SparkFS op de iconbar staat, gedraagt de hele santemekraam zich na aanklikken van "inhoud" alsof de edities nooit ingepakt zijn geweest. Het is kleiner, en het scheelt weer wat werk.

Het volgende jaar
Voor 2002 heb ik het volgende bedacht. Maak een directory naast die van 2001, en noem hem (hoe kan het ook anders) 2002. In februari gaat daar de eerste Asterisk van dat jaar in, en dan kan vanaf de jaarindex geschakeld worden tussen 2001 en 2002 en vice versa. De update die met dit artikel meegaat voorziet daarin, het pijltje rechtsboven in het browservenster is nu al actief, maar kan niets vinden omdat de aflevering van februari er natuurlijk nog niet is. Maar dat komt pas over twee maanden, dan stuur ik ook weer een nieuwe jaarindex mee. Die van 2002 uiteraard.

Alvast prettig nieuwjaar.
Graag nog wat meer mensen die af en toe wat willen schrijven, de basis wordt een beetje smal!

Veel leesplezier,
Peter van den Berg