Aanmelden voor een Asterisk* abonnement

Op de achterzijde van de brief bij de acceptgiro die onlangs aan ieder clublid is toegezonden, staat onder meer een instructie voor het abonneren op de email-versie van de digitale Asterisk. Helaas is die instructie niet helemaal juist. Inmiddels heb ik ook een nieuwe - en naar ik hoop eenvoudigere - aanmeldingsprocedure uitgewerkt, dus...

Aanmelden voor een email-abonnement kan onder meer door een lege email te zenden aan:

 subscribe-Asterisk@intaco.net

met in het onderwerp achtereenvolgens en uitsluitend:

 lidnummer    (zes cijfers, punt, vier cijfers)
 spatie
 naam (achternaam [zonder voorvoegsel], komma, voorletters [en eventueel nog spatie en voorvoegsel])

Gebruik voor zowel lidnummer als naam bij voorkeur de gegevens van de acceptgiro. Is die al ingezonden, kijk dan op de lidmaatschapskaart van 2001, maar vervang wel de daarop vermelde komma in het nummer door een punt en de puntkomma in de naam door een komma.

Frank de Bruijn
Lijstbeheerder IntAconet
frank@aconet.org