Fresco en het springende window.
Ed van der Meulen gooit een raam open

Fresco heeft een wel erg eigenzinnige manier van interpreteren van de wisselknop (toggle size icon, dat knopje in de rechter bovenhoek). Bij een normaal window wisselt de grootte van het window tussen de laatst gebruikte minimum en maximum afmeting.

Doch bij Fresco gebeurt er iets vreemds. Als je een aantal malen hebt gewisseld, springt het window plotseling in de openingsstand. Dat zie je het mooiste op de 640x480 resolutie. Dan springt het window ineens deels buiten het scherm en kun je de sizers niet meer bereiken. Tenzij je kunt terugschakelen naar een grotere resolutie, zit er niets anders op dan Fresco te quitten. Ja, ijverige speurders vinden in het menu: Display>Set width> nog een mogelijkheid om met een kleine waarde het window te dresseren, maar dat werkt niet altijd.

Dit kwam naar voren bij exercities met de HTML-Asterisk. Dat moet ook op alle oldies leesbaar blijven. Voor de leesbaarheid ben je al snel geneigd het window op groot te zetten. En daar gaat het mis als je met ADJUST een artikel in een separaat window oproept. De tekst staat dan niet compleet geformateerd in het window. Natuurlijk kan dat gecorrigeerd worden met een klik op de wisselknop, of een simpele klik op de zoomknop (adjust size icon, dat knopje in de rechter onderhoek), maar dat is toch hinderlijk als het zonder kan. En dat kan het.

Na enig puzzelen ben ik op een grote openingsmaat terecht gekomen, n.l. 1600x1200 (os-units). Dezelfde afmetingen als bij Oregano. Vanaf resolutie 800x600 en lager is het window beeldvullend, zodat er geen enkele neiging meer bestaat om dat te willen vergroten. Maar Fresco heeft nog een addertje in petto. Bij opening van een nieuw window kan het tekstveld maar maximaal 1024 os hoog zijn. Dat betekent, dat bij de clubbrowser (waar  button bar, URL line en  fetch status in  Choices...Display options zijn uitgeschakeld) het window naar boven wordt ingekort. De maximale windowhoogte met deze drie toolvelden (samen 244 os) wordt dan 1268 os.
Bij het lezen van de Asterisk blijft het devies de wisselknop niet aan te raken. Met de zoom knop kan het window ongestraft worden veranderd.

Ik heb het 1600x1200 window nu ook ingebouwd in mijn Fresco 2.13. De Asterisk laat zich nu gerieflijk lezen met de artikelen binnen het window op een plezierige leesbreedte. De in een apart window opgeroepen verhalen staan er nu zelfs wel erg breed te kijk. Dat is nu meestal niet meer nodig. Met het listig gekoppelde frame-systeem (wacht maar tot je ook de meerjaren uitvoering ziet) is alles snel bereikbaar. Bij het websurfen is nu ook het voordeel, dat je niet meteen aan het window moet rukken, omdat het zo klein start.

Voor degenen, die overgeleverd zijn aan de door de club verstrekte read-only demoversie Fresco 1.78 vinden

de complete templatefile met het vernieuwde window op 1600x1024 formaat. Meer is daar als file-only browser ook niet nodig.
Wie zelf het nieuwe window wil inbouwen, bijv. met TemplEd, gebruike
op het 1600x1200 formaat.

N.B. In de Help-file staat nog een optie voor Resize only if Ctrl held down: om zelf in de Config-file  resize.requires.ctrl: Yes te wijzigen. Veel biedt het niet. Zonder Ctrl kan het window dan niet breder worden. Aardig is bij een snelle pointer verschuiving, dat deze buiten boord ook nog werkt. Maar dat was al zo zonder Ctrl aanpassing als er frames in het spel zijn.