A5000 uitbreiden naar 8MB RAM
hoe Charles Deckers computers opwaardeert (introductie)

In 1990/91 toen ik mijn A5000 kocht met 2MB geheugen RAM op het moederbord heb ik tegelijkertijd een AtomWide RAM uitbreidingskaart (eurokaart formaat) laten plaatsen met 2MB RAM op deze kaart, dus totaal 4MB. Deze uitbreidingskaart was (gedeeltelijk) voorbereid om te kunnen uitbreiden naar totaal 8MB. De uitbreiding naar 8MB heb een paar jaar later via de dealer laten uitvoeren (centenkwestie, nou ja centen?).

Tijdens die uitbreiding naar 8MB is de 'normaal' op het moederbord gesoldeerde memorycontroller MEMC1A (IC41) vervangen door een 68-pens PLCC-voetje en is er een 'contra-voetje' aangebracht op de onderzijde van de uitbreidingskaart. Op de uitbreidingskaart zitten twee memorycontrollers (voor iedere 4MB één controller), de benodigde RAM's en 'n paar selectiechipjes.

De verbindingen tussen de uitbreidingskaart en het moederbord lopen via het PLCC-voetje/contravoetje en de 64-pens edgeconnector SK10. In onderstaande

is de plaats van de uitbreidingskaart (in rood getekend) ten opzichte van het moederbord (zwart getekend) gegeven.

De A5000 met 8MB heeft jaren naar volle tevredenheid gewerkt totdat op 'n gegeven moment hij niet meer wilde starten. Even drukken op 'n bepaalde plaats op het moederbord en het probleem was weer (een tijdje) opgelost. Verschillende keren heb ik de machine open gemaakt en geprobeerd te achterhalen waar ergens de fout zou zitten - vermoedelijk 'n onderbreking, maar waar? Dat is toen nooit goed gelukt.

Met het uitkomen van de RiscPC was er geen dringende noodzaak meer om de fout op korte termijn op te lossen. Echter omdat ik de A5000 wil blijven gebruiken als 'printserver', moest het er toch eens van komen om het probleem definitief op te lossen. Nadat ik een paar jaar geleden 'n tweede-(hands) A5000 met 4MB RAM had gekocht - als tijdelijke vervanging van de 'defecte' - ben ik begonnen met deze 'defecte' A5000 eens serieus te gaan bekijken (een paar dagen geopend op tafel en dan weer 'n hele tijd in de kast). Er bleken onderbrekingen te zitten tussen de contacten van de 68-pens PLCC-voet en de printsporen op het moederbord.

Met deze wetenschap (de geconstateerde onderbrekingen) dacht ik dat met het solderen van een nieuwe voet op het moederbord het probleem opgelost zou zijn. Helaas bleek dat niet het geval te zijn, want ook in het contra-voetje aan de onderzijde van de RAM uitbreidingskaart zaten een aantal slechte soldeerverbindingen. Het contravoetje is echter zodanig samengesteld dat je lang niet overal bij kunt komen met een soldeerbout om de slechte soldeerverbindingen te herstellen. Overigens is het toch nog gelukt de slechte soldeerverbindingen in het contravoetje te herstellen, maar daarover straks meer.

Het leek er op dat de hele operatie gedoemd was te mislukken. Doch... tijdens de RUM in Eindhoven zag ik dat een van onze dealers 'n ander soort RAM-uitbreidingsset voor de A5000 had. Deze uitbreidingsset bestaat uit 'n 2MB naar 4MB SIMTEC RAM-uitbreidingskaartje (10x7 cm), dat rechtstandig in de edgeconnector SK10 moet komen, en twee ongeveer evengrote printjes van AtomWide (z.g. Twin Header RAM expansion). Eén van deze twee printjes bevat 4MB RAM en voetjes om de 4 RISC OS 3.x ROM's op te plaatsen en moet op de normale plaats van de RISC OS ROM's worden gezet. Het andere printje bevat aan de bovenkant twee memorycontrollers en twee selectiechipjes. De onderkant van dit tweede printje heeft net zo'n 68-pens contravoet als de aan het begin van dit verhaal genoemde RAM uitbreiding. Dit contra-voetje past in een 68-pens PLCC-voet die op de plaats van de memorycontroller IC41 op het moederbord moet worden aangebracht. De twee printjes zijn onderling doorverbonden met 'n stukje flatcable.

Toen ik deze RAM uitbreiding zag liggen realiseerde ik mij dat die een groot voordeel zou hebben t.o.v. de reeds in mijn bezit zijnde RAM uitbreiding. N.l. de

is zodanig dat tijdens het plaatsen van de RAM uitbreiding op het moederbord minder dwarskracht op het PLCC-voetje (op het moederbord) ontstaat en dus minder kans geeft op beschadiging van dit voetje.

Wat heb je nodig om 'n A5000 naar 8MB uit te breiden.

De ombouwprocedure.

Die komt vanwege de lengte van het artikel in het maart-nummer aan bod.