KIX - code
waarin Paul Porcelijn alles nog een keer uitlegt

De Nederlandse post werkt niet met een barcode maar met de KIX-code. De KIX is gewoon een soft-loadable lettertype. Henri Derksen heeft een fixed font versie voor RiscOS gemaakt. Werkt prima. Voor Nederland is Chris Morison's add-on onnodig/onbruikbaar.

De KIX is in feite een 6-bits font (zie voetnoot *), met de printbare asci codes &20 t/m &5F. Hiervan worden alleen de cijfers (&30 t/m &39 = 48 t/m 57) en de hoofdletters (&41 t/m &5A = 65 t/m 90) afgedrukt. Spaties en leestekens worden genegeerd. Kleine letters worden afgedrukt als hoofdletters.

De KIX-tekst moet op een geadresseerde envelop worden afgedrukt op de regel onder "postcode + woonplaats". In de KIX-tekst staat de postcode en het huisnummer (eventueel gevolgd door "X" plus toevoeging). Voorbeeld:1234 CV Stationsstraat 77 huis --> 1234CV77xHS. Elke KIX-letter bestaat uit 4 vertikale streepjes van variabele lengte.

is het volledige KIX-font:

Horizontaal moeten de tekens zonder extra wit op elkaar aansluiten. De streepjes zijn ca. ½ mm breed. De spaties ertussen zijn net zo breed. Lengte van de 3 soorten vertikale streepjes: ca. 1½ en 3 en 4½ mm. De hele KIX-tekst moet op 1 regel staan.

Voorbeeld:

1234 CV Hagestraat 77 huis

1 2 3 4 C V 7 7 X H S

De korting voor partijenpost met KIX-code is 1 eurocent per poststuk.

Het lijkt er overigens op dat het KIX-font (in 1998 ingevoerd) al weer bijna achterhaald is: de optisch lezende sorteermachines van PTTpost lezen intussen net zo makkelijk de "gewone" machinaal geprinte postcodes. KIX is een gedeponeerd handelsmerk van PTT post.

*) NB 6-bits font:

Bij traditie worden de 8 bits in een byte genummerd van 0 t/m 7. Een 6-bits font negeert asci-bit7 en asci-bit5. In dit 6-bits font is bit5 = NOT asci-bit6. Dus: als asci-bit6 = L dan wordt bit5 = H en omgekeerd. Dat komt nog uit het pre-asci-tijdperk.

Alle asci-codes worden zo geconverteerd naar de codes &20 t/m &5F. Bestudeer de

achterin je printerboekje, dan snap je wat ik bedoel.

Groeten,
Paul Porcelijn

(redactie)Voor de volledigheid: het

zelf is meegeleverd met deze Asterisk*.