M is C een column van MC

Ge kent het vast wel, het zogenaamde navigatieprogramma. Stop het programma in de computer, klik aan en ziedaar: eerst een aantal vragen beantwoorden. Waar bent u nu en waar wilt u heen: dan moet ge zo gaan.

In feite is het zeer eenvoudig: onze wereld is verdeeld in lengtegraden en breedtegraden. De lengtegraden lopen over de Noord- en Zuidpolen, de breedtegraden liggen daar perpendiculair op: met een hoek van 90 graden. Denk maar aan een grid en als je elke grid-lijn een kenmerk geeft, weet je precies waar je bent. Het lengte-breedtegraden systeem is al eeuwenoud: wie gevaren heeft weet dat je via navigatie kan voorkomen dat je ...boem!... tegen het eiland Whight botst. Er zijn diverse navigatieprogramma's voor de watersport op de markt maar hoofdzakelijk voor (laptop-)windozen. Naar ik meen heeft alleen Psion een non-WinDOS programma.

Op het land zou je ook best zo'n programma kunnen gebruiken: om van A naar B te gaan of om in B te weten waar straat X ligt en hoe je daar moet komen. Daarvoor wordt naast het lengte-breedtegraden systeem ook het postcodesysteem gebruikt. Dat is ook een grid maar kent een vaknummerring. Ook hier alleen voor de Windozen. Het in auto's gemonteerde systeem berekent je positie via de satelieten en is feitelijk ook een lengte-breedtegraden systeem. Hier is het gebruikelijk dat je tevens op de hoogte wordt gehouden van de situatie op de weg: file, omleiding, enzomeer.

Ik gaf het al aan, navigatie is al zo oud als de mens de zee bevaart; de electronische varianten onstonden omstreeks WO-II met als eerste het oorspronkelijk voor duikboten ontwikkelde Decca systeem. Later kwamen de Yanks met hun Loran dat de Pacific bestreek en later ook de Atlantic. Decca werd commercieel maar verloor van Loran dat in handen was van de US Navy en eveneens werd aangepast voor de commercie. Met de komst van de satelieten verdween ook Loran maar bleef het systeem van electronische navigatie in handen van US Defence. Terwijl de Navy toen al een nauwkeurigheid kende van 1 vierkante yard was de versie voor de commercie veel onnauwkeuriger, ik dacht slechts tot op 1 zeemijl in het vierkant.

Waarom die kleinere nauwkeurigheid is nimmer duidelijk geweest en het was voor iedere zeezeiler een doorn in het oog. Engelse RISCOS-developers hebben naar mijn weten de reeds bestaande DOS navigatie programma's niet aangepast voor ons systeem. Wat ik niet begrijp want juist Engelsen zijn ferfente zeezeilers. Zit je midden in een zware storm met een weigerende Windows, komt dat bijzonder ongelegen: geen tijd voor andere zaken dan het beheersen van de boot. Het paradoxale is dat juist dan plaatsbepaling van levensbelang is! Misschien dat een nieuwe RISCOS (een echte) laptop de software developers er toe doet aanzetten iets te doen aan dat manco? Immers met de beperkte ruimte van de boot heb je bepaald geen behoefte aan een grote box met energie opsleurpende electronica.

Ziet dan niemand die heldere ster, West-Noordwestelijk aan het firmament? De ster ARM. Ach, wie weet, wie weet, que sera sera.

groetend, Max van Loon