Computergroep RISC OS opgericht

zoals te lezen in Computer! Totaal van februari 2002

HCC heeft leden die bevlogen zijn van computers met een Risc-processor als kloppend hart en het RISC OS als besturingssysteem dat daar bij hoort. Zij kiezen voor RISC OS omdat dit als besturingssysteem bijzonder prettig, zeer stabiel en makkelijk in gebruik is en veel verrassende mogelijkheden heeft.

Dit zijn onder meer:

Er zijn nog veel meer voordelen te noemen, maar voor de gebruikers is dit al genoeg reden om RISC OS te omarmen. RISC OS is echter bij weinig computerliefhebbers bekend en er is dan ook maar een kleine groep HCC-leden die er mee werkt. Om onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar support te geven en om anderen ook eens te kunnen laten kennismaken met een uniek besturingssysteem, hebben enkele HCC-leden nu het initiatief genomen om een computergroep RISC OS op te richten. Hierbij hebben zich inmiddels zo'n veertig HCC-leden aangesloten.

Er is zelfs een aantal mensen dat zich speciaal als HCC-lid heeft aangemeld om deel te kunnen uitmaken van de RISC OS-cg. Het doel is uiteindelijk uit te groeien tot een gebruikersgroep. Momenteel wordt bekeken wat er allemaal mogelijk is om als computergroep naar buiten te treden, want de leden willen hun hobby graag delen met anderen die RISC OS niet kennen. Iedereen die kennis wil maken met dit unieke besturingssysteem met een eigen, stabiel en gebruikersvriendelijk karakter, is welkom voor informatie of voor aanmelding als lid van de RISC OS-gebruikersgroep.

Het internetadres is http://www.risc.hccnet.nl. HCC-afdelingen die informatie willen hebben, of een eventuele demonstratie op een afdelingsbijeenkomst, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Hans Muyderman (post@muyderman.nl) of een van de volgende contactpersonen:


Tot zover het artikel.
Verder nog een bericht op Aconet van Hans Muyderman:

zaterdag 6 april 2002:
Eerste HCC RISC OS Gebruikersdag

Locatie: Aristo Zalencentrum - Utrecht
Aanvang: 10.30 uur
Einde: 16.00 uur.
Programma: volgt

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Ook suggesties, vragen, wensen voor het dagprogramma etc. zijn welkom.
De aankondiging zal ook verschijnen in het aprilnummer van Computer!Totaal
(valt 3e week van maart op je mat).