Update van de jaarindex

Hier is weer de bijgewerkte jaarindex. Gooi de file "inhoud/htm" en de directory "jaar" van 2002 weg en zet de inhoud van deze

ervoor in de plaats. Samen met de maart-editie ziet het er dan zo uit.

Voor de PC-gebruikers onder ons: denk eraan dat een uitpakker onder Windows niet altijd uit zichzelf de directories binnen in het zip-bestand handhaaft tijdens het uitpakken. Uiteraard is er wel een optie tot dat doel die aangezet kan worden.

Verder wordt de hele editie verstuurd in een zipfile die de titel heeft die in het plaatje zichtbaar is. Het uitpakken (ook onder RISC OS) moet gedaan worden naar een directory met dezelfde titel als het zip-bestand. Het lijkt een beetje dubbelop, maar met een programma (zoals !SparkFS) dat zipfiles kan behandelen als directories is het niet eens nodig om alles te unzippen.

De links in elke editie verwijzen naar bestanden in relatie tot de plaats waar het eerste bestand staat. Als de editie-directory een andere naam heeft werkt deze editie wel, maar niet de links naar eerdere nummers of andere jaargangen.

En nu iets uitgebreiders: de volledige

van de jaargangen die gedigitaliseerd zijn plus een jaargangen overzicht. Dit is een zip-bestand met daarin de directories vanaf 1997 tot nu compleet met de jaarindexen die daarbij horen. Bereikbaar via die pijltjes die in de bovenhoeken van elke index zitten, maar ook via een overzichtscherm waar het mogelijk is te schakelen van bijvoorbeeld 2002 naar 1998. Elke lijst van onderwerpen in de index heeft bij deze versies een extra regel die simpel 'Andere jaargangen' vermeldt. Die wijst naar het overzicht en met een klik komt dan de index van een heel ander jaar in beeld.

Als U dit wilt gaan gebruiken:
zet de structuur met de indexen op Uw harddisc,
zet wat U heeft aan edities van de Asterisk in de directories waar ze horen,
en als dat bevalt download de rest van het systeem van een van de bulletinboards, de website van de club of de website van IntAconet. Het geheel is niet klein, een kleine 17 Mb bij elkaar voor 5 jaargangen Asterisk, maar ik denk dat het de moeite waard is.

Maar het is aan U, lezer of U gebruik wilt maken van de uitgebreide faciliteiten die met dit digitale blad mogelijk zijn.
Zo ja, volg de instructies nauwgezet en het geheel hoort probleemloos te werken.

Evengoed kunt U wachten op de club-CD die nog steeds volgens planning begin juni op ieders mat moet ploffen. In dat geval is het bovenstaande een voorproefje van wat er aan zit te komen.

Veel leesplezier,
Peter van den Berg, redactie